SKÖNHET. Allra nöjdast med sitt utseende är åldersgruppen 20 - 34 år. FOTO: Future Imagebank

SKÖNHET. Allra nöjdast med sitt utseende är åldersgruppen 20 - 34 år. FOTO: Future Imagebank

Spegel, spegel på väggen där…

Sex av tio svenskar är nöjda med sitt utseende

Av
Caroline Jensen

SKÖNHET. Fyra av tio svenskar tycker att det är okej att genomgå skönhetsbehandlingar - det visar en ny undersökning gjord av det medicintekniska företaget Q-med.
Mer än var fjärde svensk kan tänka sig att föryngra huden och släta ut rynkor med hjälp av injektioner. Öppenheten tycks dock inte bottna i att vi är missnöjda med hur vi ser ut. Majoriteten av befolkningen är nämligen nöjd med sitt utseende.

20-34-åringar nöjdast
I undersökningen visar det sig att 59 procent av befolkningen är tillfreds med sitt utseende. 53 procent är ganska nöjda och 6 procent är mycket nöjda. Siffran minskar dock ju högre upp i åldersgrupperna man kommer. Flest antal nöjda finns bland svenskar mellan 20-34 år. Det är även denna åldersgrupp som är mest öppna för skönhetsbehandlingar, som i undersökningen avser laser-, injektions- och ansiktsbehandlingar som förhöjer och förändrar utseendet utan att ge en permanent förändring.
Hela 37 procent av kvinnorna kan tänka sig att föryngra huden och släta ut rynkor med hjälp av injektioner. Motsvarande siffra för män är 18 procent. Majoriteten av svenskarna skulle göra behandlingen för sin egen skull, framför någon annans. Mer än dubbelt så många män än kvinnor skulle dock kunna genomgå en skönhetsbehandling för sin partners skull.

Händer i fokus
Hudföryngrande skönhetsbehandlingar görs oftast i ansiktet, på hals och i dekolletage. Men att föryngra huden på händerna är något som har blivit allt vanligare. I undersökningen framkommer det att 27 procent av befolkningen anser att händerna avspeglar vår ålder. Det visar sig även att knappt varannan svensk är nöjd med sina händer.

Publicerad 01 June 2010 13:03