HÄLSA. Nya siffror visar att svenskarnas hälsa har förbättrats jämfört med förra året. FOTO: Future Imagebank

HÄLSA. Nya siffror visar att svenskarnas hälsa har förbättrats jämfört med förra året. FOTO: Future Imagebank

Svensken har blivit friskare

Av
Caroline Jensen

HÄLSA. Idag publicerade Statistiska Centralbyrån siffror gällande svenska folkets sjukfrånvaro under 2010 års första kvartal.
Enligt undersökningen är såväl män som kvinnor friskare i år jämfört med samma period förra året, och det gäller både den offentliga och den privata sektorn.
I den privata sektorn minskade antalet sjukdagar per anställd med 0,13 dagar. Inom den offentliga sektorn kan män som är anställda inom kommunal verksamhet glädja sig åt den enskilt största förändringen, med en minskning på 0,15 dagar. Sjuklön utbetalades under första kvartalet totalt för i genomsnitt 1,05 dagar per anställd.
När vi väl är sjuka är det vanligast att vi är det i två dagar. Av sammanlagt 1 288 401 sjukfall, varade strax över 300 000 i två dagar, medan cirka 75 000 varade i hela två veckor.

Källa: Statistiska Centralbyrån

Publicerad 01 June 2010 11:48