FRIVILLIGT. Den 1 juli i år avskaffas den allmänna värnplikten i Sverige. FOTO: Future Imagebank

FRIVILLIGT. Den 1 juli i år avskaffas den allmänna värnplikten i Sverige. FOTO: Future Imagebank

I dag går den allmänna värnplikten i graven

Många hamnar i skarven och mönstrar i onödan

Av
Caroline Jensen

AKTUELLT. Den 1 juli avskaffas värnplikten i Sverige och ersätts av en ny, frivillig, militär grundutbildning. Det innebär att ingen längre kommer att utbildas med plikt, så länge inte försvarsberedskapen kräver det.
En tre månader lång "Grundläggande militär utbildning" (GMU) kommer att införas 2011.

Lämplighet och antagning
Utbildningen ska vara enhetlig i hela Försvarsmakten, och är tänkt att genomföras på flera olika platser i landet och vid olika tidpunkter under året. Uttagningen till GMU kommer att göras genom en webbaserad lämplighetsundersökning, och en antagningsprövning. De testade erbjuds sedan utbildningsplats baserat både på resultatet och på sina intressen.
Efter den grundläggande utbildningen uppfyller den utbildade de krav som finns för att ingå i Hemvärnet med den nationella skyddsstyrkan, och för att fortsätta att utbilda sig till soldat eller sjöman vid ett insatsförband.

Hamnar i skarven
För den som har mönstrats och bedömts vara lämplig, men som inte har fått utbildningsplats före juli 2010 innebär det här att man måste söka på nytt, den här gången till GMU. Den som redan har påbörjat sin värnplikt men inte hinner rycka ut före utsatt datum kommer att få en blankett med frågan om han eller hon vill fullfölja sin utbildning. Det betyder också att den som mönstrar enligt det gamla systemet just nu, i princip gör det i onödan.
– Anledningen till att vi fortsätter att mönstra som vanligt är att vi har det uppdraget från regeringen. Precis som vilken annan myndighet som helst så är det inte vi som styr över vår verksamhet, säger Ann Elgemark, informationschef på Pliktverket.
Kommer de som har mönstrat nu att kunna tillgodoräkna sig det på något vis?
– Nej, är man intresserad av en utbildning i det nya systemet så får man ansöka och då genomförs en ny uttagningsprocedur.

Evelina Tell Feustel mönstrade i våras och ska rycka in i november. Hur påverkas du av det nya systemet?
– Det blir ju frivilligt nu, vilket innebär att jag kan hoppa av när jag vill, men annars tror jag inte att jag påverkas så mycket, säger hon.
Hon tycker inte att det är bra att plikten avskaffas:
– Nej, frågan är om det är särskilt många som kommer att göra lumpen nu, och om det skulle vara så att vi faktiskt hamnar i krig så kommer det kanske inte att finnas så många utbildade.

Ann Elgemark, Pliktverkets informationschef. FOTO: Pliktverket

Ann Elgemark, Pliktverkets informationschef. FOTO: Pliktverket

RYCKER IN. Evelina Tell Feustel har mönstrat och rycker in i november. FOTO: Christine Andersson

RYCKER IN. Evelina Tell Feustel har mönstrat och rycker in i november. FOTO: Christine Andersson

VÄRNPLIKTEN

Den allmänna värnplikten för män infördes 1901 i Sverige. I praktiken har under de sista åren ungefär 15 % av de värnpliktiga kallats till grundutbildningen, som i regel är 11 månader lång uppdelad på två terminer. Den svenska försvarsmakten har i fredstid en personalstyrka på omkring 27 000 personer, varav 8 500 värnpliktiga. Kvinnor har rätt att frivilligt antagningspröva för att genomföra värnplikt. Omkring 40 män per år döms i Sverige till fängelse för att de vägrar göra värnplikt. Källa: Wikipedia.se

Publicerad 01 July 2010 03:00