RENSAS. Torrängen norr om Sundvik ska restaureras. Foto: Olle Nordell

RENSAS. Torrängen norr om Sundvik ska restaureras. Foto: Olle Nordell

Naturvårdsprojekt ska släppa fram solen

Stäppartad terräng norr om Sundvik restaureras med statligt stöd

Av
Mikael Öhrn

Mikael Öhrn

SUNDVIK. Länsstyrelsen i Skåne län har fördelat 5,6 miljoner kronor i statligt stöd till lokala naturvårdsprojekt. För att släppa fram solen till en torräng norr om Sundvik tilldelas Landskrona stad 46 500 kronor.
– Det är väldigt bra pengar eftersom det ger större möjligheter att genomföra naturvårdsprojekt, säger Olle Nordell, kommunekolog.

Ovanlig miljö
Den sällsynta och stäppartade torrängen i Sundvik rör sig om ett litet parti som är torrt, näringsfattigt och kräver mycket sol.
– Det är en väldigt fin vegetation som vissa växter, insekter och sandödlor trivs i. Vi vill med detta projekt bevara den, men också att det ska vara en spridningskälla till andra likartade miljöer.

Öka arealen
Restaureringsarbetet är beräknat att påbörjas i augusti.
– Torrängen har krympt ihop, så vi vill öka arealen genom att ta bort träd och buskar för att solen ska nå dit igen, säger Olle Nordell.
Landskrona stad går även in med egna pengar i projektet.

OVANLIG. Den rödlistade Klintsnyltroten växer på torrängen norr om Sundvik. Foto: Olle Nordell

OVANLIG. Den rödlistade Klintsnyltroten växer på torrängen norr om Sundvik. Foto: Olle Nordell

Publicerad 01 July 2010 15:52