HIV. I dag uppmärksammas hiv särskilt. Foto: Colourbox

HIV. I dag uppmärksammas hiv särskilt. Foto: Colourbox

Internationella aidsdagen i dag

Av
Sarah Bernshed

Sarah Bernshed

HIV/AIDS. I dag den 1 december uppmärksammas internationella aidsdagen världen över. Bland annat har Hivorganisationen Noaks Ark öppet hus på kontoren i Helsingborg och Malmö samt en ljusmanifestation vid Triangeln i Malmö.

Nästa år är det 30 år sedan de första patienterna med symtom, som vi numera kallar aids, upptäcktes. Sedan dess har viruset identifierats och fått ett namn, humant immunbristvirus. I dag finns effektiv behandling att tillgå. Enligt Noaks Ark har antalet nysmittade personer sedan år 2003 legat över 300 per år och de senaste tre åren har den siffran överskridit 400, till och med 500 personer år 2007. Mer än 1 person i veckan får en aidsdiagnos i Sverige.


Noaks Ark

Hivorganisationen Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och samhället. Genom opinionsbildning vill man öka medvetenheten om hiv och lindra hivpositivas utsatthet i samhället. Noaks Ark finns i Luleå, Umeå, Gävle, Stockholm, Norrköping, Växjö, Helsingborg och Malmö.

Publicerad 01 December 2010 03:00