Familjejuristen Johann Ravn svarar på läsarnas frågor. Foto: Sarah Bernshed

Familjejuristen Johann Ravn svarar på läsarnas frågor. Foto: Sarah Bernshed

”Kan myndigheter neka min son att bo hos denna familj?”

Av
Fråga experterna tema.redaktion@lokaltidningen.se

FRÅGA. Jag är ensamstående med ett barn vars pappa är död. Barnet är i dag 15 år. Om jag dör innan barnet är myndigt har jag och barnet kommit överens om var han istället skall bo (hos min bästa manliga kompis och hans familj där min son varit som barn i huset de sista åtta åren). Jag har egenhändigt skrivit ett testamente där jag ger uttryck för denna önskan. Denna familj har exakt samma önskan som jag och min son såvida jag nu skulle avlida i förtid.

Är detta ett giltigt testamente? Kan myndigheter neka min son att bo hos denna familj? Familjen har inga problem utan är en fungerande familj, en pappa, en son i samma ålder som min son samt en utflugen son, i nätverket finns också en bror och mor till min kompis.

Vad bör jag tänka på, finns det några hinder att förbise och åtgärda rent juridiskt? Jag har även skrivit hur jag vill att sonens förmögenhet/arv skall förvaltas, dvs genom överförmyndare som i samråd med "nya" vårdnadshavaren kan nyttja pengar för olika ändamål.
CeDe

SVAR: Hej CeDe. Testamentet är giltigt, dock inte juridiskt bindande i den delen som avser placeringen av Din son såvida Du skulle avlida. Ytterst är det socialnämnden som i sin utredning avgör hos vem ett barn ska placeras och i samband med denna bedömning gäller barnets bästa som utgångspunkt. Detta innebär i allmänhet att ett barn placeras hos släktingar eller vänner till föräldrarna, d v s till personer som har en anknytning till barnet

Det är dock av största betydelse att Du har upprättat ett testamente där Du uttrycker en bestämd vilja och utpekar en viss person eller flera personer som vårdnadshavare eftersom Ditt önskemål beaktas och väger tungt i sammanhanget. Det kan även vara av betydelse att förordna om ett andra alternativ såvida de presumtiva vårdnadshavarna skulle vara avlidna eller det föreligger en risk för ändrat ställningstagande från deras sida.

Att det önskemål om vårdnadshavare som Du angett i Ditt testamente beaktas framgår av lag, nämligen 6 kap. 10a § sista stycket Föräldrabalken. Där anges att om en vårdnadshavare ska förordnas efter föräldrarnas död och föräldrarna eller en av dem har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, skall denna person förordnas, om det inte är olämpligt.
Mvh Johann Ravn

Vill du också ställa en fråga?
Skicka ett mail till tema.redaktion@lokaltidningen.se alternativt ett brev till Lokaltidningen, Lilla Strandgatan 5b, 26131 Landskrona. Skriv Fråga juristen i ämnesraden eller på kuvertet. Du kan också fråga via webben, lokaltidningen.se/fragaexperterna


Vem är Johann Ravn?

Johann Ravn har lång erfarenhet som operativ jurist och chef för juridiska verksamheter. Han är expert i familjerätt och driver verksamhet vid byrån Familjejuristerna Ravn & Taylor. Johann besvarar frågor som rör familjerätt, till exempel om arv och testamente eller makars och sambors förhållanden. Du kan läsa mer om familjejuridik på www.ravntaylor.se

Publicerad 03 January 2011 03:00