TREKLÖVER. Campingen är fortfarande en skiljefråga i den styrande treklövern. Miljöpartiet vill inte att den bebyggs. Folkpartiet vill däremot att de planerade nybyggnationerna blir konkreta i år och tillsammans med Moderaterna prioriterar man upprustningen av Öster högt. Arkivfoto: Mikael Öhrn

TREKLÖVER. Campingen är fortfarande en skiljefråga i den styrande treklövern. Miljöpartiet vill inte att den bebyggs. Folkpartiet vill däremot att de planerade nybyggnationerna blir konkreta i år och tillsammans med Moderaterna prioriterar man upprustningen av Öster högt. Arkivfoto: Mikael Öhrn

Ett nytt år och nya, friska tag

Politikerna siar om det viktigaste åtgärderna 2011

Av
Mikael Öhrn

Mikael Öhrn

LANDSKRONA. 2011 skulle kunna bli året då Landskrona tar sig upp på ett knä, i alla fall om politikerna får som de vill. I år ska Landskronaborna framför allt kunna känna sig tryggare, fattigdomen och hemlösheten ska utrotas samt Centrum och Öster ska rustas upp.

Cecilia Brorsson (M)
– Att komma i gång med Öster och lyfta det området. Där är för många bostäder som är undermåliga och ingen ska behöva känna att man har hamnat i ett område där ingen annan vill bo, utan man ska bo där för att man vill bo där.

Lilian Håkansson (MP)
– Landskronaborna ska känna sig trygga och för att de ska kunna göra det är det viktigaste för oss att det blir ekologisk mat i skolan och i äldrevården, miljövänligare kollektivtrafik och ett klimatanpassat boende. På så vis moderniserar vi Landskrona. Sen är det också viktigt att campingen inte blir bebyggd.

Ray Grönlund (V)
– Det ska vara nolltolerans mot hemlöshet och alla ska ha tak över huvudet. Ingen ska behöva vara hemlös, oavsett om man har ekonomiska problem eller problem med missbruk. Jag hade gärna sett att hemlösheten hade kommit upp på agendan och att den inte finns nästa vinter.

Niklas Karlsson (S)
– Det är den växande fattigdomen och den beror ju på arbetslöshet och utslagning. Den är viktig att komma åt för att kunna skapa ett bra liv åt alla.

Stefan Olsson (SD)
– För det första behöver vi komma till rätta med Landskronas förortsproblem i centrum. Sen måste vi göra staden attraktivare för att attrahera barnfamiljer och då måste också skolan bli bättre. Man ska kunna se möjligheter att stanna här resten av livet. Då handlar mycket om att skapa förutsättningar för jobb.

Torkild Strandberg (FP)
– Att det arbete som är påbörjat med att få en kunskapsskola med ordning och reda fortsätter och ger resultat samt att polisens och rättsväsendets satsningar i Landskrona fortsätter. Det är även viktigt att vi tar ett par steg fram när det gäller "Landskronas Vägval" och att nybyggnationer och restaureringsprojektet i Centrum och på Öster börjar bli konkret.

RAY GRÖNLUND. I en perfekt värld är hemlösheten utrotad till nästa vinter, om Vänsterpartiet får bestämma. Arkivfoto: Mikael Öhrn

RAY GRÖNLUND. I en perfekt värld är hemlösheten utrotad till nästa vinter, om Vänsterpartiet får bestämma. Arkivfoto: Mikael Öhrn

NIKLAS KARLSSON. Socialdemokraterna vill se krafttag mot fattigdomen 2011. Arkivfoto: Mikael Öhrn

NIKLAS KARLSSON. Socialdemokraterna vill se krafttag mot fattigdomen 2011. Arkivfoto: Mikael Öhrn

STEFAN OLSSON. Landskrona ska bli attraktivare och därför måste bland annat Centrum och Öster rustas upp, menar Sverigedemokraterna. Arkivfoto: Mikael Öhrn

STEFAN OLSSON. Landskrona ska bli attraktivare och därför måste bland annat Centrum och Öster rustas upp, menar Sverigedemokraterna. Arkivfoto: Mikael Öhrn

Publicerad 07 January 2011 11:00