Elever på olika skolor i landet ska tack vare den nya läroplanen lära sig samma saker. Foto: Future Imagebank

Elever på olika skolor i landet ska tack vare den nya läroplanen lära sig samma saker. Foto: Future Imagebank

Större kunskapskrav i nya läroplanen

"Det behövs bättre utbildade lärare"

Av
Nina Eggerth tema.redaktion@lokaltidningen.se

UTBILDNING. Tydligare kunskapsmål, lärarlegitimation, ökat statligt inflytande och ny betygsskala är några av nyheterna i den nya läroplanen, Lgr 11, som införs successivt från höstterminen 2011 i grundskolan.

Utbildningsminister Jan Björklund (fp) har framfört flera klagomål på otydliga kunskapsmål i den gamla läroplanen, vilket lett till att elever lärt sig olika saker beroende på vilken skola de gått på.

Nu kommer det att finnas ett tydligt centralt ämnesinnehåll i varje ämne, som bestäms av Skolverket. Elever på olika skolor i landet ska lära sig samma saker och därmed också kunna få rättvisa betyg. Friskolorna måste följa samma kunskapsmål som de kommunala skolorna. Den nya betygsskalan går från A till E, där E är godkänt.

Ser problem
– Problemet är hur man ska kunna leva upp till de krav man ställer på läraren i läroplanen. Hur ska man kunna uppfylla läroplanens mål i klassrummet? Det behövs bättre utbildade lärare. Vi vill att man avsätter tre miljarder för att höja utbildningsnivån, säger Mikael Damberg (s), vice ordförande i utbildningsutskottet.

Lärarlegitimation kommer att införas 2012. En lärare måste ha legitimation för att få en fast anställning och för att få sätta betyg. Baksidan av det är att kommunernas möjlighet att själva bestämma vem de vill fastanställa minskar.

Ökat inflytande
Legitimation ges till lärare med yrkesexamen och som har visat lämplighet under minst ett år.

Det ökade statliga inflytandet över skolan märks även bland annat i att Skolinspektionen får mer inflytande och lättare kommer att kunna vidta åtgärder mot skolor som inte följer de nya kraven.

SATSNING. Mikael Damberg, Socialdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor, efterlyser en satsning på bättre utbildning av lärare för att kunna uppnå målen i den nya läroplanen.

SATSNING. Mikael Damberg, Socialdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor, efterlyser en satsning på bättre utbildning av lärare för att kunna uppnå målen i den nya läroplanen.

Publicerad 10 January 2011 03:00