Folkhälsan inte jämlik

Av
Mikael Öhrn

Mikael Öhrn

LANDSKRONA. Folkhälsan i Landskrona är på bättringsvägen, men inte på alla fronter. Särskilt utmärkande är att den skiljer sig åt från område till område.
– Det finns ställen i Landskrona där det är bättre än genomsnittet och det finns ställen där det är sämre. Folkhälsan ska vara jämlik, så där har vi mycket att jobba för i Landskrona, säger Carolina Lindholm, vikarierande folkhälsosamordnare vid Landskrona stad.

Bryta segregationen
Hur råder man bot på ojämlikheten?
– Det handlar om att lyfta fram att man ska ha samma tillgång till bra skolgång, utbildning och fritidsmöjligheter, men också om segregation och vad som gör vissa områden attraktivare. Flyttar man från ett område så fort man får utbildning eller jobb bidrar det också till segregationen. Man måste se var människor befinner sig, vad de vill och vad man ska göra för åtgärder.

Kommunen mår som invånarna
Något som Carolina Lindholm ser som ett långsiktigt arbete som behöver politisk förankring.
– Ett folkhälsoarbete utan politisk förankring är betydligt svårare att driva och få resultat i. Har kommunen inte en befolkning som mår bra, arbetar, trivs och utvecklas går även de andra bitarna en kommun i stå, säger Carolina Lindholm.
Vart fjärde år görs en sammanställning av befolkningens hälsa och välfärd. Prioriterade områden de närmaste fyra åren är: arbete och utbildning - barn och ungas
uppväxtvillkor - psykosocial hälsa - tobak, alkohol, narkotika och andra droger – levnadsvanor - trygghet, boende och stadsutveckling.

Publicerad 13 January 2011 15:14