Saltbrist i hela landet

Av
lokaltidningen.se

LANDSKRONA. Det råder saltbrist i hela landet och därför kan halkbekämpningen i Landskrona stad genomgå omprioriteringar meddelar stadsbyggnadsförvaltningen. Något som kan innebära att halkbekämpningen minskar till dess att det åter är möjligt att erhålla salt från leverantörerna.

Publicerad 13 January 2011 15:14