Säkrare i trafiken 2010

Antalet olyckstillbud minskade i Landskrona

Av
Mikael Öhrn

Mikael Öhrn

LANDSKRONA. Antalet dödsoffer i den svenska trafiken fortsätter alltjämt minska. I Landskrona stad var dessutom antalet olyckstillfällen färre under 2010 än under 2009. Det visar preliminär statistik från Trafikverket.
– Framför allt blir fordonen säkrare, sen mötesseparerar vi de mest trafikerade vägarna, vilket spelar en stor roll för mötesolyckor, och dessutom blir trafikanterna bättre på att hålla hastigheten, vilket även gör att utgången vid olyckor blir lindrigare, säger Ove Persson, utredare på Trafikverket om att antalet dödsolyckor på de svenska vägarna minskat från 358 till 287 omkomna personer.

I Landskrona stad ökade antalet svåra olyckor från fem 2009 till det dubbla 2010, men totalt sett minskade antalet olyckor från 84 till 76.
– Det är positivt att det minskar och vi försöker göra vad vi kan för att förbättra på så många platser som möjligt. Vi har säkrat en hel del övergångsställen, men även rensat ibland dem som har varit farliga. Sen hoppas jag att trafikanterna har blivit mer medvetna om sitt trafikantansvar och även om man har rätten på sin sida, som en gångtrafikant vid ett oövervakat övergångsställe, har man höjt sin medvetandegrad. Rent generellt har även trafiksäkerhetstänkandet blivit äldre och trummats in, säger Andreas Hall, trafikingenjör vid Landskrona stad.

OLYCKSDRABBAT. Bilolyckorna inom Landskrona stads gränser var färre under 2010 än under föregående år, men på E6:an sker det fortfarande många olyckor. Under året kommer Trafikverket att förstärka skyltningen där körfälten går i hop med en portal över vägen. Foto: mikael Öhrn

OLYCKSDRABBAT. Bilolyckorna inom Landskrona stads gränser var färre under 2010 än under föregående år, men på E6:an sker det fortfarande många olyckor. Under året kommer Trafikverket att förstärka skyltningen där körfälten går i hop med en portal över vägen. Foto: mikael Öhrn

Publicerad 25 January 2011 06:00