Foto: Sarah Bernshed

Foto: Sarah Bernshed

Skaka på huvudet eller inte

Av
Mikael Öhrn

Mikael Öhrn

KRÖNIKA. Man kan tycka att det har skett olyckor hela tiden när man är ute och kör. Den värst drabbade sträckan i Landskrona stad är E6:an (läs mer på nästa uppslag), men med tanke på så många bilar som kör över Glumslövs backar ett genomsnittligt dygn är det förhållandevis få incidenter.

Under 2011 skedde det 17 olyckstillbud på E6:an, inom kommunens gränser, vilket snabbt omräknat blir ett olyckstillfälle var tredje vecka. Som tur är rörde det sig dessutom om lindriga olyckor i 94 procent av fallen, det vill säga vid 16 av olyckorna, och hela elva av dem skedde under de hala vintermånaderna januari och februari.

Ska man tro statistiken, även om det absolut förekommer, handlar väldigt få olyckor om rena kollisioner, där trafikanter kör in i varandra vid körfältsbyten eller vid så kallade upphinningsolyckor. En majoritet av olyckorna på E6:an inom kommunens gränser handlade 2010 om singelolyckor vid halt underlag.

Ska man då sluta skaka på huvudet när "fartdåren" kör upp en i häcken, trots att man just är i färd med att köra om en långtradare? Eller när den "farträdde" ligger i mitten- eller ytterfilen och håller 80 och därmed stoppar upp trafiken? Eller när "fartdåren" väljer att göra en omkörning på insidan under framförvarande bils pågående omkörning?

Naturligtvis inte, men ska man tro statistiken finns det faktiskt inte mycket grund för din eller min oro. Något som inte minst jag blev väldigt förvånad över. Statistiken är dock inte konstant, på så sätt att olyckstillbuden inte kommer att se likadana ut under 2011. Den är däremot konstant i att det lär ske minst lika många olyckor även under 2011, som under 2009 och 2010, det vill säga 16-17 stycken.

Statistiknörd eller inte vill man inte vara en av de siffrorna och då kan det nog vara en bra idé att vara medveten om var E6:an-trafikanternas beteende brister och ta det extra försiktigt just där. Skaka på huvudet, men håll också ögonen på vägen och i backspegeln.

Plus
Snart flyttar jag från Helsingborg och då kommer jag att ta en annan, betydligt lugnare väg till jobb än via E6:an.
Minus
Bristande användning av blinkers, häckfluktare och folk som tror de äger vägen, oavsett om de kör i 140 eller 80 på motorvägen.

Publicerad 25 January 2011 03:00