OLYCKSDRABBAT. Bilolyckorna inom Landskrona stads gränser var färre under 2010 än under föregående år, men på E6:an sker det fortfarande många olyckor. Under året kommer Trafikverket att förstärka upp skyltningen där körfälten går i hop med en portal över vägen. Foto: Mikael Öhrn

OLYCKSDRABBAT. Bilolyckorna inom Landskrona stads gränser var färre under 2010 än under föregående år, men på E6:an sker det fortfarande många olyckor. Under året kommer Trafikverket att förstärka upp skyltningen där körfälten går i hop med en portal över vägen. Foto: Mikael Öhrn

...men E6:

an är fortfarande olycksdrabbad

Av
Mikael Öhrn

Mikael Öhrn

LANDSKRONA. Antalet olyckor har minskat totalt sett i Landskrona stad, men på E6:an inom kommunens gränser är statistiken oförändrad.

Under 2010 inträffade 17 olyckor på E6:an i Landskrona stad, enligt de preliminära siffrorna från Trafikverket, vilket är en mer olycka än året innan.
– Det har varit mycket fram och tillbaka. Vi gjorde tre körfält och trodde vi skulle bli av med bekymret, men det har inte blivit färre olyckor, säger Lars Ekman, planerare och ansvarig för trafiksäkerhetsfrågor på Trafikverket.
Mångt och mycket handlar om ett trafikantbeteende.
– Kör man i motsvarande miljö i Stockholm vet man att det plötsligt kan stå stilla, medan vi i Skåne förutsätter att det ska vara fri väg hela tiden. Vi har haft märkliga olyckor där en lastbil har kört in i stillastående lastbilar, säger Lars Ekman.

Varierad hastighet
En justering av hastighetsbestämmelserna har diskuterats, men några officiella planer på detta finns inte i dagsläget.
– Det är ett rätt stort system att ha varierad hastighet på motorväg och det är ingen enkel åtgärd, men det är sånt vi har pratat om, säger Lars Ekman.

Halt väglag
Under fjolåret skedde elva av olyckorna på E6:an inom kommunens gränser under vintermånaderna januari och februari, då det rådde halt väglag.
– Spontant är det så att man inte anpassar hastigheten efter rådande förhållanden. Många kräver att man ska hålla högst tillåtna hastighet, trots att det är vinter, säger Ove Persson, utredare på Trafikverket, som samtidigt betonar vikten av att hålla avståndet.
– Där ser man stora brister i dag. Medelhastigheten har annars sjunkit i Sverige, men just det här med att hålla avstånd behöver bli bättre, fortsätter han.
Det pågår för närvarande en utredning på Trafikverket om en förstärkning av skyltningen vid Glumslövs backar, med en portal över vägen där tre körfält blir två. Denna ska uppföras under året.

null

Publicerad 25 January 2011 05:45