Ny förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen

Av
Joakim Berggren

LANDSKRONA. På kommunstyrelsens möte den 20 januari beslutade man att Per Fredrik von Platen blir ny förvaltningschef för den nya stadsbyggnadsförvaltningen. Hans utbildningsbakgrund är arkitekt, civilingenjör i Lantmäteri och stadsplanering. Sedan hösten 2009 har han varit stadsarkitekt på konsultbasis på nuvarande stadsbyggnadsförvaltningen.

Publicerad 30 January 2011 11:00