Allt färre söker sig till chefstjänsterna.

Allt färre söker sig till chefstjänsterna.

Få söker chefstjänster

JOBB. Samtidigt som antalet nyanmälda chefsjobb ökar, så minskar antalet sökande per tjänst, enligt statistik från Ledarna och Arbetsförmedlingen.

På två år har antalet sökande halverats och värst är det i den offentliga sektorn där det i genomsnitt endast finns en sökande per chefstjänst. Bristen är allra störst inom utbildningssektorn och där visar siffrorna att jobben som verksamhetschef endast lockar i snitt 0,6 sökande per tjänst.

Utvecklingen med färre sökande till chefstjänster är alarmerande, i synnerhet när det gäller välfärdssektorn som står inför stora utmaningar. Utan ett gott ledarskap är risken stor att verksamheterna inte klarar av att leva upp till de krav på effektivitet och hög kvalitet som efterfrågas, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna, i ett pressmeddelande.

Publicerad 01 July 2011 03:00