Landskrona citadell, som byggdes under 1500-talet, är en av de fastigheter som förvaltas av Statens fastighetsverk. Citadellet är Sveriges enda bevarade jordvallsfästning. Foto: Mikael Öhrn

Landskrona citadell, som byggdes under 1500-talet, är en av de fastigheter som förvaltas av Statens fastighetsverk. Citadellet är Sveriges enda bevarade jordvallsfästning. Foto: Mikael Öhrn

Halva kungariket är ditt!

Varje svensk delägare i ett antal slott, museer och andra byggnader av särskilt kulturellt värde

Av
Sarah Bernshed

Sarah Bernshed

KULTURARV. Visste du att du är delägare i ett antal slott, museer och andra byggnader av särskilt kulturellt värde? Jodå, halva kungariket är faktiskt ditt.

Sveriges byggda kulturarv i form av slott och fästningar, regeringsbyggnader, museer, teatrar, ambassader, parker, kronoegendomar, kungsgårdar, militära boställen, residens och herrgårdar samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark förvaltas nämligen av myndigheten Statens fastighetsverk. Allt detta ägs av Sveriges medborgare tillsammans och Statens fastighetsverks uppgift är att förvalta det på bästa sätt.
– En viktig del av Statens fastighetsverks uppdrag handlar om att spara och förvalta fina platser till nästa generation så att vi kan berätta vårt lands historia utifrån olika perspektiv, förklarar kommunikationschef Ann-Charlotte Spegel-Berg.

Vill synas
Man hör inte så mycket om Statens fastighetsverk. Är ni medvetet lite doldisar?
– Inte alls! Vi vill absolut att svenska folket ska känna till oss och sedan flera år jobbar vi aktivt med att bli bättre på att berätta om vårt gemensamt ägda kulturarv som är en viktig del av Sveriges historia. Det handlar ju inte bara om fastighetsförvaltning utan vi förvaltar ditt och mitt kulturarv och i vårt uppdrag ingår att berätta om det.

Hur bestäms vilka byggnader som ska förvaltas av er?
– Det handlar om att se till helheten och hur landets historia ser ut. Men byggnaderna behöver inte vara K-märkta. Faktum är att regeringen just nu ser över hur vi bäst ska förvalta historiska byggnader och platser framöver vilket kan innebära att ännu fler byggnader flyttas över till Statens fastighetsverk.

Nationell satsning
Många av de fastigheter som Statens fastighetsverk förvaltar utgör välbesökta besöksmål, ofta i sommartid. För att bli ännu bättre på att förvalta dessa byggnader arbetar Statens fastighetsverk just nu med ett så kallat besöksmålsprojekt.
– Parallellt med detta pågår en nationell satsning på kvalitetsledningssystem för turism där olika myndigheter tittar på hur andra länder gör. Exempelvis är skottarna otroligt skickliga på detta med turism och där kan vi ha en del att lära. Vi vill ju vara ett attraktivt turistland både för svenska och utländska besökare.

Verksamheten finansieras med hyres- och arrendeintäkter motsvarande 2 miljarder kronor om året. För de fastigheter som inte är ekonomiskt bärande under lång tid, till får Statens fastighetsverk anslag av staten. För innevarande år uppgår det anslaget till 340 miljoner kronor.

Några av de fastigheter som förvaltas av Statens fastighetsverk:

Historiska museet, Lund
Malmöhus, Malmö (Nordens äldsta bevarade renässansslott)
Hovdala slott, Hässleholm (har tilldelats det prestigefyllda Europa Nostra Award för varsam restaurering)
Skissernas Museum, Lund
Kvidingemonumentet, Åstorp
Halmstads slott, Halmstad
Vadstena Slott, Vadstena
Varbergs fästning, Varberg
Utklippan, Karlskrona
Kokhuset, Karlskrona
Huseby bruk, Alvesta
Kronobergs kungsgård, Växjö

SNABBA FAKTA

Statens fastighetsverks förvaltningsuppdrag omfattar cirka 2 miljoner kvadratmeter lokaler och 6,5 miljoner hektar mark. Värdet av fastigheterna uppgår till drygt 13 miljarder kronor. Statens fastighetsverks uppgift är att med god ekonomi förvalta statens byggnader så att det nationella kulturarvet finns tillgängligt för allmänheten och att kulturvärden vårdas och bevaras. På uppdrag av Sveriges regering driver Statens fastighetsverk nya byggprojekt som på olika sätt representerar Sverige. Statens fastighetsverk förvaltar alla byggnader som svenska staten äger i utlandet, till exempel ambassader och konsulat.

Publicerad 01 July 2011 03:00