Veckans frågeställare upplever sg ha blivit

Veckans frågeställare upplever sg ha blivit "sol- och vårad" av en tidigare sambo. Foto: Colourbox

"Hjälp, jag har blivit sol- och vårad"

Fråga familjejuristen Johann Ravn

Av
tema.redaktion@lokaltidningen.se

FRÅGA: Jag träffade 2001 träffade en kvinna. Sålde radhuset och köpte villa då hon ville vara nära sina barn, då 10 och 12 år. Efter 14 månader i huset tog hon kontakt med en av hennes ex-killar och hade ett förhållande med honom. Vi flyttade isär och hon köpte ett hus inte långt ifrån där jag nu bor. Vi blev ihop igen fast som särbo. Hon tog hand om mina räkningar och trädgård när jag var i väg och jobbade.

Hon fick även tillgång till mitt bankkonto för att hon och barnen skulle klara sig bra månad för månad. Hon hade fri bil (mina) och bensin. Hon nyttjade det fullständigt, upp till 7000 kronor i bara bensinkostnader per månad. Under vårt samboförhållande köpte jag fyra hästar, som nu är sålda och pengarna stoppades i hennes ficka. Min särbo tog ut upp till 20 000 kronor i månaden från mitt konto, fast hon hade bra betalt själv.

När jag frågade vad hon gjorde med pengarna fick jag till svar "vi har kostat dig mycket". År 2008 bröt jag med henne då det vissade sig att hennes älskare kom hem till henne med en julklapp. Hon nekade till att hon hade en älskare men överbevisades. Stoppade hennes tillstånd att ta ut pengar på mitt konto.

Jag tog kontakt med henne för att få tillbaka pengar som hon, enligt mig, sol- och vårade mig på då det har framkommit att det inte var en utan upprepande gånger. Jag fick inget svar av henne om det, tog upp det med polisen men de kunde inget göra då det inte fanns några kontrakt mellan oss. Har gjort ett antal försök att kontakta henne utan att lyckas, hemliga adresser och telefon efter att hon sålt huset. Nu har hon flyttat till en annan stad och har nytt jobb där.

Mina krav på henne är följande: Betala tillbaka för hästarna 160 000 kronor, hästtrailern 30 000kr, värmefläkt till hennes hus 18 000 kronor, de insättningar som hon har gjort på huset innan det blev sålt, insatsen på hennes hus som togs från mitt bankkonto. Hur gör jag för att driva detta, då jag inte får svar från henne?

Tom

SVAR: Hej Tom! Mot bakgrund av den information som Du har lämnat är det tämligen svårt att ge ett uttömmande svar på Dina frågeställningar. Rent generellt är min upplevelse av Din framställning att Du gett Din särbo en omfattande dispositionsrätt över Dina bankkonton. Uttag synes ha skett för olika ändamål, såsom exempelvis bensin, amortering på hus med mera.

Mot bakgrund av att uttag skett om cirka 20 000 kronor varje månad under en lång tidrymd kan detta inte ha skett obemärkt utan jag tolkar situationen som att Du lämnat Ditt medgivande i efterhand till uttagen i fråga och även vad medlen använts till. Det har ju förelegat goda möjligheter under en period av flera år att häva hennes dispositionsrätt över Dina konton. Detta skedde inte förrän julafton 2008 och Ert förhållande inleddes redan under 2001, med ett kortare avbrott i samband med att Ni flyttade isär.

Jag tolkar Din passivitet som eftergifter jämställda med gåvor till Din särbo. Det förefaller inte som att det förelegat någon förpliktelse för Din partner under Ert förhållande att återbetala de belopp som uttagits utifrån Din egen beskrivning.

När det gäller hästarna och trailern är det svårt att avgöra hur transaktionerna ägt rum varför frågan inte kan besvaras. När det gäller inköp av värmefläkt till hennes hus upplever jag detta som en gåva till henne i egenskap av fastighetsägare. Installation av en värmefläkt som blir ett med byggnaden utgör ju byggnadstillbehör. Allt handlar dock om vad Ni överenskom om vid förvärvstidpunkten.

Överenskom Ni om en återbetalningsskyldighet i samband med att Du betalade för värmefläkten ifråga är hon naturligtvis skyldig att återbetala beloppet. Det kan dock bli svårt att visa att så var fallet i detta skede såvida det saknas dokumentation över överenskommelsen.

Mvh Johann Ravn

Vill du också ställa en fråga?
Skicka ett mejl till tema.redaktion@lokaltidningen.se alternativt ett brev till Lokaltidningen, Lilla Strandgatan 5b, 26131 Landskrona. Skriv Fråga juristen i ämnesraden eller på kuvertet. Du kan också fråga via webben, lokaltidningen.se/fragaexperterna

Jurist Johann Ravn. Foto: Sarah Bernshed

Jurist Johann Ravn. Foto: Sarah Bernshed

VEM ÄR JOHANN?

Johann Ravn har lång erfarenhet som operativ jurist och chef för juridiska verksamheter. Han är expert i familjerätt och driver verksamhet vid byrån Familjejuristerna Ravn & Taylor. Johann besvarar frågor som rör familjerätt, till exempel om arv och testamente eller makars och sambors förhållanden. Du kan läsa mer om familjejuridik på www.ravntaylor.se

Publicerad 01 October 2011 03:00