Flera skäl till att vara på sociala sajter

”Det ökar kontakten med medborgarna”

Av
Fredrik Lind

RIKS. Ökad demokrati och bättre dialog med medborgarna är två argument för kommuner att ge sig ut på sociala medier på nätet. Samtidigt låter tre av tio kommuner bli att använda sig av Facebook eller liknande sajter.

I en undersökning som SKL, Sveriges kommuner och landsting, gjorde för ett år sedan använde sig drygt 60 procent av landets kommuner av sociala medier. Kajsa Tirén, kommunikationsstrateg på SKL, tror att den siffran i dag har ökat till runt 70 procent.
– Det ökar kontakten med medborgarna, man får närmre till folk, säger hon om ett skäl till varför kommunerna gör det.

Som exempel på hur sociala medier kan användas vid kriser berättar Kajsa Tirén om hur Karlstad kommun under en stor vattenläcka tog hjälp av invånarna via Twitter för att få veta på vilka platser vattnet forsade fram.

Aktiv dialog
Som ett annat positivt exempel på hur sociala medier kan användas nämner Kajsa Tirén kommunchefen i Katrineholm – Magnus Jansson – som har en aktiv dialog med medborgarna via sin blogg och sociala medier.

Bland annat berättar han varje dag vad han ska göra under dagen och låter Katrineholms invånare tycka till om det.
– Hur många i Katrineholm visste tidigare vad deras kommunchef gjorde på dagarna?, frågar sig Kajsa Tirén.
Även om många kommuner har kommit långt med sitt arbete med sociala medier så har alltså tre av tio kommuner valt att inte göra det alls.

Privat sfär
Vad är skälen till det?
– De tycker att det är en privat sfär, att det är något som hör till fritiden, eller så kan de inte se poängen med det. Det handlar också om att det inte finns tid för det. Det gäller att ha resurser så att man kan vara aktiv och vara med och svara på kommentarer, säger Kajsa Tirén.

FB mest poppis

I slutet av år 2010 gjorde SKL en enkätundersökning om användandet av sociala medier med landets kommuner. De mest populära verktygen för kommuner att jobba med var Facebook, följt av Youtube och Twitter och bloggar. Utöver den centrala förvaltningen var det i första hand kultursektorn som använde sig av sociala medier. Det vanligaste huvudsyftet till att använda sociala medier var att förbättra dialogen med medborgarna.

Publicerad 10 January 2012 15:00