Landskrona Stad är representerat på ett flertal sociala nätverk. Foto: Colourbox

Landskrona Stad är representerat på ett flertal sociala nätverk. Foto: Colourbox

Landskrona stad syns gärna på nätet

Jobbar aktivt, men restriktivt, med sociala medier

LANDSKRONA. Youtube, Twitter, Facebook och bloggar. Det är sociala medier som numera är välkända för de flesta. Landskrona stad finns med på alla ställen och det är viktigt att finnas där, säger Josefin Berglund, som jobbar med sociala medier på kommunen. – Det behövs för att nå fler människor. Alla kanske inte går in på hemsidan, eller via traditionella medier. Dessutom finns möjligheten till dialog och för folk att kommentera på ett sätt som inte går via kommunens hemsida.

I december 2010 togs ett beslut av kommunfullmäktige om en kommunikationspolicy för kommunen, där det även finns riktlinjer för hur man ska jobba med sociala medier.
– Det måste finnas en plan innan man börjar använda sociala medier. Närmsta förvaltningschef ska alltid godkänna användandet. Kommunikationsavdelningen sköter de centrala sajterna, men sen sköter förvaltningarna sig själva.

Aktivt val
På Twitter har kommunen gjort 174 inlägg sedan starten i början på augusti 2010. Det är relativt sett en ganska låg siffra men Josefin Berglund säger att det är ett aktivt val från stadens sida att inte uppdatera oftare.
– Vi lägger ut när det finns något som är viktigt, istället för att slänga ut allt. Vi vill inte att Twitter ska vara automatiserat, vi vill att det ska kännas att det är någon bakom.

Viktigt verktyg
Hade Landskrona stad klarat sig utan sociala medier?
– Svårt att säga. Kanske, men då kanske vi inte fått återkoppling på det vi gör. Vi ser även på statistiken att många kommer in på stadens hemsida via länkar på Facebook. Jag tror att de sociala medierna är viktiga. Meningen är att invånarna ska kunna nå oss lätt och då är sociala medier ett enkelt sätt att ha synpunkter och ställa frågor, istället för att till exempel ringa växeln på kommunen.

null

Publicerad 10 January 2012 15:00