Säkert på våra vägar

Av
Iva Maasing

OLYCKOR. Även om det omkom 314  personer på våra vägar under 2011 mot 266 året innan så hör svensk vägtrafik till de allra säkraste i världen. Räknat per 100 000 invånare omkom i Storbritannien 3,1 personer i vägtrafiken, i Nederländerna 3,2 personer och i Sverige 3,3 personer. Den svenska siffran gäller för 2011, de övriga för 2010.

Publicerad 10 January 2012 08:00