Nya regler från årsskiftet. Foto: Colourbox

Nya regler från årsskiftet. Foto: Colourbox

Förändrade skatteregler i år

Av
Hanna Nilsson

SKATT. Höjda avdrag för resor till jobbet och möjlighet att göra avdrag för gåvor till ideella organisationer. Det är två förändringar som trädde i kraft vid årsskiftet.

Vid årsskiftet höjdes gränsen för den som gör avdrag i sin deklaration för resor mellan hemmet och jobbet till 10 000 kronor per år. Tidigare har det räckt att man gör resor för 9000 per år för att få dra av det i deklarationen En höjning blir det även för den som hyrt ut sin villa, lägenhet eller fritidshus som numera har rätt att göra ett schablonavdrag med 21 000 kronor.
De nya reglerna berör även miljöbilarna. Numera är det bara el- och laddhybridbilar, som kan laddas från elnätet, samt gasbilar som får nedsättning utöver justeringen till en motsvarande bil.

Den som skänker minst 200 kronor till ideella organisationer för vissa bestämda ändamål kan ansöka om skattereduktion för gåvan. Den som ger kan ansöka om skattereduktion om mottagaren är en svensk stiftelse, svenska ideella föreningar, svenska registrerade trossamfund och vissa utländska motsvarigheter.
En nyhet som både kan öka antalet jobbtillfällen och göra att fler äter på restaurang är sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. Skatten sänktes vid årsskiftet från 25 procent till 12 procent.

Samtliga nya skatteregler som trädde i kraft vid årsskiftet ska tas upp i 2013 års deklaration. På www.skatteverket.se finns utförligare information om de nya reglerna.

Publicerad 18 January 2012 12:00