Ven som ett attraktivt besöksmål ska nu inte bara nå ut till turisterna, utan även till företagen. Arkivfoto: Carl-Gustav Trolle

Ven som ett attraktivt besöksmål ska nu inte bara nå ut till turisterna, utan även till företagen. Arkivfoto: Carl-Gustav Trolle

Besöksnäringen på Ven ska utvecklas

Av
Mikael Öhrn

S:T IBB. Ett projekt med syfte att utveckla besöksnäringen på Ven är i startgroparna. Med hjälp av drygt 1,7 miljoner i stöd från EU:s program för landsbygdsutveckling (Leader) under de närmaste två åren ska besöksanläggningar på Ven utvecklas och samarbetsformer skapas i syfte att göra ön attraktiv för större företagsarrangemang och större konferens- och kongressarrangörer.
Leaderstödet utgör 49 procent av Venprojektets totala kostnad. Parter i projektet är fritids- och kulturförvaltningen (Tycho Brahemuseet), Ven-Trafiken, Hvens kulturförening, Hvens hembygdsförening, Backafallsbyn, Restaurang Ella, Hamnkrogen och Café Tycho Brahe.

Publicerad 19 January 2012 16:24