Det är förhållandevis säkert att ta sig över gatan i Landskrona. Foto: Mikael Öhrn

Det är förhållandevis säkert att ta sig över gatan i Landskrona. Foto: Mikael Öhrn

”Det är hastigheten som avgör skadeläget”

Förhållandevis säkra övergångsställen i stan

Av
Sarah Bernshed

Sarah Bernshed

LANDSKRONA. När lagen om väjningsplikt vid övergångsställen var ny fick kommunens trafikenhet ta emot en hel del synpunkter på hur det hela fungerade. Men drygt tio år senare menar trafikingenjör Birthe Bunke att de åtgärder som gjorts har givit resultat. – Det är hastigheten som avgör skadeläget, säger hon.
För drygt tio år sedan infördes den lag som säger att fordonsförare vid obevakade övergångsställen har väjningsplikt mot gående, i folkmun även kallad "Zebralagen". Några år senare gjordes en översyn av Landskronas övergångsställen.
– Vi koncentrerade oss på att de övergångsställen som skulle vara kvar låg i korsningar eftersom det är lågfartsområde, vilket resulterade i att ett antal övergångsställen togs bort, säger Landskrona stads trafikingenjör Birthe Bunke som menar att de trafikrelaterade olyckorna i Landskrona generellt sett har blivit färre.
– Landskrona har alltid legat i fronten när det gäller trafiksäkerhet och det arbetet kan vi se resultatet av nu.

Blivit lugnare

Enligt Birthe Bunke är hastigheter basen för trafiksäkerhet.
– Det är hastigheten som avgör skadeläget. Här i Landskrona har vi särskilt under de senaste åren försökt att göra något åt höga hastigheter och jag tolkar läget i dag det som att det har blivit lugnare i trafiken.

Ett samspel

– När lagen var ny fick vi in rätt många synpunkter från allmänheten, men i dag är min uppfattning att det hela fungerar förhållandevis bra. Däremot är det viktigt att poängtera att det ska finnas ett samspel mellan fordonsförare och fotgängare. Som fotgängare kan man inte bara kliva rakt ut i gatan utan att först titta åt både höger och vänster. Vid gångpassager har fotgängare dock skyldighet att stanna för fordon, konstaterar Birthe Bunke.

Fotgängare i kollision med motorfordon i Landskrona

2009 inträffade tre olyckor med fotgängare i kollision med motorfordon vid övergångsställen och två olyckor med fotgängare i kollision med cykel eller moped vid övergångsställen. Totalt inträffade nio olyckor vid övergångsställen i Landskrona kommun. 2010 inträffade tre olyckor med fotgängare i kollision med motorfordon vid övergångsställen och fem olyckor med fotgängare i kollision med cykel eller moped vid övergångsställen. Totalt inträffade tio olyckor vid övergångsställen i Landskrona kommun. 2011 inträffade under första halvåret i Landskrona en olycka med fotgängare i kollision med motorfordon vid övergångsställen. Totalt inträffade tre olyckor vid övergångsställen i Landskrona kommun första halvåret 2011. Källa: Strada - Transportstyrelsens informationssystem för data om skador och olyckor.

Publicerad 20 January 2012 10:58