Showtime för bilar

Av
Iva Maasing

BILAR. Vill du se riktigt intressanta och häftiga bilar ska du besöka någon av de stora, internationella bilutställningarna, såsom i Detroit i januari och Genève i mars varje år samt alternerande i Frankfurt och Paris i september-oktober vartannat år. Årets Genèveutställning äger rum 8-18 mars och Parissalong 29 september-14 oktober.

Publicerad 20 January 2012 08:21