Trafikläraren:

”Även gångtrafikanter har skyldigheter”

Av
Sarah Bernshed

Sarah Bernshed

LANDSKRONA. När Lokaltidningen en vardag i rusningstrafik "testpasserade" ett antal av stadens övergångsställen agerade merparten av bilisterna helt enligt reglerna. Men vid några tillfällen stannade endast en av bilarna medan bil i motsatt färdriktning missade att stanna.

Trafikläraren Tobias Nelson på Norrestads Trafikskola vistas dagligen i Landskronatrafiken. Han menar att fotgängare i allmänhet sköter sig bättre vid stadens obevakade övergångsställen än vad bilisterna gör.
– Visst händer det att man ser fotgängare som bara kliver rakt ut i gatan men min uppfattning är att de flesta fotgängare här i staden sköter det bra. För det är ju att inte bara bilisters ansvar att se till att fotgängare kan passera säkert. Bilisten är skyldig att stanna men även gångtrafikanten har skyldigheter, konstaterar Tobias Nelson som tycker att "zebralagen" fyller en viktig funktion.
– Den tvingar fram ett samspel mellan bilist och fotgängare och man behöver vara vaken när man vistas i stadstrafik. Om allting sker som det ska så är det en bra lag.

Hos Landskronapolisen säger Anders Enqvist att få klagomål kring detta kommer in.
– Det är ganska sällsynt att någon hör av sig till oss. Det flesta som har klagomål vänder sig till kommunen. När det är relevant för oss att ha kontroll skickar de över det till oss, men det rör sig främst om hastigheter.
– Man märker dem som inte stannar. Så är det ju, men vad jag känner till sköter det stora flertalet sig. Det är ett samspel om det ska fungera.
Bötesbeloppet för att ej ha iakttagit väjningsplikt mot gående på gångbana är för närvarande 1000 kronor.

VISSTE DU ATT...

Vid bevakade övergångsställen regleras trafiken av trafiksignaler eller av polis. Men vid obevakade övergångsställen har fordonsförare väjningsplikt mot gående. Men gående får inte gå ut på övergångsstället utan att ta hänsyn till fordon som närmar sig. Fordonsförare har inte någon väjningsplikt mot den som cyklar på ett obevakat övergångsställe. Källa: Transportstyrelsen

Publicerad 20 January 2012 10:58