Louise Hinn driver Flizans te och kaffe på Östergatan. Hon är positiv till ett förbud mot etablering av köpcentra och gallerior utanför E6:an och säger att hon redan idag känner av konkurrensen från Väla och Emporia i Malmö. Foto: Per Eeg-Olofsson

Louise Hinn driver Flizans te och kaffe på Östergatan. Hon är positiv till ett förbud mot etablering av köpcentra och gallerior utanför E6:an och säger att hon redan idag känner av konkurrensen från Väla och Emporia i Malmö. Foto: Per Eeg-Olofsson

Cityhandlare är positiva till eventuellt köpcenterförbud

HANDEL. Nej till etablering av köpcentra utanför Landskrona och fler butiker längs med Österleden. Det är de stora dragen i det förslag till fördjupad översiktsplan som kommunen presenterade förra veckan. Inte oväntat är cityhandlarna Lokaltidningen pratat med positiva, men forskaren Johan Anselmsson tror inte på förbud (nedan).
Nej till köpcentra eller gallerior utanför E6:an, men gärna mer så kallad sällanköpshandel, till exempel elektronik, möbler och vitvaror, i området kring Coop.
Det är en del av förslaget till fördjupad översiktsplan för Landskronas tätort som stadsbyggnadsförvaltningen presenterade i förra veckan och som nu är ute för granskning.
Men planerna för utbyggd handel slutar inte med området kring Coop, hela området mellan bangården och Österleden, från Skeppsbron upp till Weibullsholm och vidare till stationen, pekas ut som lämpliga områden för handel. Förhoppningen är att nya butiker där också ska blåsa nytt liv i centrumhandeln.

Samma öppettider

Det är planer som Louise Hinn, som driver Flizans te och kaffe på Östergatan, välkomnar.
– Det låter helt underbart, säger hon och berättar att butiken redan känner av konkurrensen från framför allt Väla vid Helsingborg och Emporia i Malmö.
Att ett nytt butiksområde med sällanköpsbutiker längs med Österleden skulle utgöra någon konkurrens för citybutikerna tror hon inte.
– Det gör absolut ingenting, den typen av butiker måste ju inte ligga i centrum.
Louise Hinn bekräftar bilden av att det just nu är magra tider för handlarna i Landskronas centrum.
– Titta på Nygatan, säger hon. Flera tomma butikslokaler bredvid varandra, det är rena öknen där.
Flizans te och kaffe är med i handlarföreningen Cityföreningen.
– Vi har pratat mycket i föreningen om att ha gemensamma öppettider, och det tror jag är en väldigt viktig sak, säger Louise Hinn.

Tufft att starta nytt

Gunilla Olofsson är ägare till klädbutiken Olofssons på Järnvägsgatan. Hon ser ett förbud mot köpcentrum utanför Landskrona som något positivt, men upplever inte att konkurrensen från det växande antalet köpcentra i Skåne har ökat.
– Nej, den konkurrensen har jag alltid haft. Nu har jag haft min butik länge, men jag vet att det tufft för de som ska starta nytt och har lån.
I Sverige finns det idag över 300 köpcentra, och det är en fördubbling jämfört med antalet för tio år sedan. Men den utvecklingen tror inte Gunilla Olofsson kommer fortsätta.
– Det byggs väldigt många köpcentra nu, men de kommer ta död på sig själva, säger hon.
Granskingstiden för förslaget går ut den 3 februari. Målet är att kommunfullmäktige ska anta planen innan nästa sommar.

Publicerad 01 December 2013 08:00