Åsa Lindborg.
Foto: Gustav Karnell

Åsa Lindborg. Foto: Gustav Karnell

”Det viktigaste nu är att försöka utvidga centrum”

Hallå där...

Av
Per Eeg-Olofsson

…Åsa Lindborg, Landskronas planchef som nu byter jobb och i månadsskiftet efterträder Petter Eiring som stadsarkitekt.

För en oinsatt låter det som att en planchef och en stadsarkitekt jobbar med ungefär samma sak – vad är skillnaden?
– Det är två olika avdelningar med olika personal. Planavdelningen håller endast på med fysisk planering med ett lite längre perspektiv, medan stadsarkitekt avdelningen ger bygglov bland annat.
Vad är det som lockar med att bli stadsarkitekt?
– Jag har varit stadsarkitekt tidigare, senast i Örnsköldsvik. Och jag har också varit bygglovschef i Åre, så jag har jobbat med bägge typerna av uppgifter. Tidigare var planavdelningen och stadsarkitektavdelningen en avdelning i Landskrona, och redan då var jag intresserad av stadsarkitektjobbet. Men när det sedan blev två avdelningar så blev jag mer intresserad av planchefsjobbet.
Vilka är det största utmaningarna för Landskrona ur ett stadsplaneperspektiv?
– Det är det som vi bäddar för i den fördjupade översiktsplanen som vi jobbar med nu – att förtäta staden. Det är alltid mer komplicerat att planera för en befintlig miljö än att bygga något helt nytt. Det viktigaste nu är också att försöka utvidga centrum och utveckla bangårdsområdet, att få centrum att kännas mer som centrum. Som det är idag så ligger det lite i ena änden av stan.
Landskrona är en kuststad med nära både till Helsingborg och Malmö/Lund. Ändå lockar inte stan så många nyinflyttade – hur ska man åstadkomma det?
– Det pågår ett arbete inom Region Skåne där man har pekat ut några utvecklingsnav i regionen, bland andra Helsingborg, Malmö/Lund och Landskrona. Starkast utveckling har Malmö/Lund och Helsingborg, och där har ju Landskrona ett strategiskt läge mittemellan. Vi har ett samarbete med Lunds kommun för att kunna erbjuda boende för forskare som väntas till Max Lab 4 och ESS och lokaler för företag som etablerar sig i samband med det. Landskrona ligger väl till vad gäller pendlingstider. Sedan vill vi också kunna erbjuda fler boendeformer, som det nya området i Borstahusen till exempel. I Landskrona har vi korta avstånd till det mesta man behöver, det vi skulle kunna få in lite mer av är sällanköpshandel. Där passar bangårdsområdet bra, som är nära centrum.
På vilket sätt tror du att Landskrona har förändrats som stad om 20 år?
– Det som faktiskt finns med i översiktsplanen är just att bangårdsområdet pekas ut som strategisk mark, och det pågår förhandlingar med Jernhusen om att köpa det. Då jag tror att det kommer hända saker med bangårdsområdet och Skeppsbron. Sedan kan det nog bli så att man försöker etablera ett stråk mellan stan och Lundåkrahamnen och omvandla det. Kanske inte till bostäder utan snarare kontor och handel.
Om du skulle säga någon favorit bland stilepokerna inom arkitekturen?
– Då blir det 40- och 50-tal. Då byggdes det robust med fina proportioner och gedigna material. Det är fina möten i detaljerna. Hans Westman är en favorit.

Publicerad 17 January 2014 15:37