Här ?på Koppargården 7, har en före detta studentkorridor blivit till mottagningsplatser för nyanlända, ensamkommande unga flyktingar. Eftersom rummen har egen dusch och toalett anses lokalerna som ett bättre alternativ än de ursprungliga planerna på att placera flyktingarna på ett seniorboende. ?Foto: Per Eeg-Olofsson

Här ?på Koppargården 7, har en före detta studentkorridor blivit till mottagningsplatser för nyanlända, ensamkommande unga flyktingar. Eftersom rummen har egen dusch och toalett anses lokalerna som ett bättre alternativ än de ursprungliga planerna på att placera flyktingarna på ett seniorboende. ?Foto: Per Eeg-Olofsson

Landskrona redo för nya mottagningskrav

Av
Per Eeg-Olofsson

FLYKTINGAR. Sedan förra veckan bor fem unga ensamkommade flyktingar i en före detta studentkorridor på Koppargården. I veckan väntas fem flyktingar till. Med de tio platserna vill kommunen förbereda inför den lagändring som gäller sedan årsskiftet och som ger Migrationsverket rätt att enkelsidigt lägga ut flyktingmottagande på landets kommuner.
Efter många års svårigheter med att hitta tillräckligt många mottagningsplatser ute i kommunerna på frivillig grund gäller sedan årsskiftet en lagändring som ger Migrationsverket rätt att ålägga kommunerna att ordna platser utan att de går med på det i särskilt avtal.
För att förekomma överraskningar av det slaget siktar kommunen nu på att skriva ett avtal med verket om tio platser, fyra asylplatser och sex platser för barn och unga som fått permanent uppehållstillstånd.
– Men det är inget som utesluter att det kan bli aktuellt med fler platser, de signalerna har vi fått från andra kommuner, säger Annette Lindberg Mohlin, chef för Individ- och familjeförvaltningen.
Innan avtalet med Migrationsverket kan skrivas måste det antas i nästa kommunfullmäktige den 27 januari. Att det blir så är troligt eftersom alla partier utom Sverigedemokraterna ställde sig bakom när frågan togs upp av kommunstyrelsen under förra veckan.

Elva tjänster

De totalt tio platserna på boendet bemannas med elva tjänster, minst två i personalen kommer finnas på plats under hela dygnet.
Av de fem flyktingar som anlände i förra veckan kommer tre från Afghanistan, en från Marocko och en från Somaila. Vilka nationaliteter det är på de flyktingar som anländer i veckan vet Annette Lindberg Mohlin inte.
– Nej det vet vi först samma dag som de kommer. Men det spelar inte så stor roll, vi har god beredskap vad gäller tolkning och annat säger hon.
När de ensamkommande flyktingarna anlänt placeras de i en introduktionsklass i skolan.

Familjehem inaktuellt

Tidigare i höst har Landskrona stad efterlyst familjehemsplatser för att kunna ta emot ensamkommande flyktingbarn, men med boendet på Koppargården är detta inte längre aktuellt.
– När vi sökte familjehemsplatser så hade vi det inte klart med boendet, och då ansåg vi att det var en bättre lösning än att köpa hvb-platser i en annan kommun, säger Annette Lindberg Mohlin.
– Men vi har några familjehemsplatser klara ifall det skulle komma yngre barn där vi bedömmer att familjehem är en bättre mottagningsform.
Torkild Strandberg har i en tidigare intervju sagt att han anser att Landskrona i nuläget inte kan ta mot ensamkommande flyktingar med hög kvalitet och att han med det menar att det finns andra kommuner som är mer lämpade eftersom Landskrona tagit ett stort ansvar. Vad säger du om det?
– Jag vill inte uttala mig i den politiska frågan, men ur ett tjänstemannaperspektiv så kan jag säga att de tio som vi väntar kommer att få ett mycket kvalitativt bemötande på alla sätt.

Publicerad 17 January 2014 17:11