”Vi får inte styra skolan på det viset”

Av
Per Eeg-Olofsson

REGELVERK. ?Inte heller statliga myndigheten Skolverket har tagit fram något regelverk för lärares interaktion med elever på sociala media.
– Vi får inte gå ut och styra den kommunala skolverksamheten på det viset, till exempel genom att säga vilka sociala media man får använda och vilka man inte får använda, säger Anette Holmqvist, undervisningsråd med inriktning på IT-frågor på Skolverket.
– Vad vi kan göra är att ta fram checklistor.
En sådan finns också, men till största delen handlar den om frågor kring användarvillkor och vad som händer med personliga uppgifter när man går med. Bara ett kort stycke tar upp kontakten mellan lärare och elev.
– Jag skulle gärna se att det fanns checklistor även för lärares interagerande med elever i sociala medier, men det här är ett komplext område som i så fall behöver utredas med flera parter inblandade, säger Anette Holmqvist och nämner Datainspektionen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Skolinspektionen.
Två saker vill hon dock framhålla som extra viktiga att tänka på för en lärare som vill använda sociala media i undervisningen.
– Det ena är att eleverna ska behandlas likvärdigt och att alla ska ha tillgång till ett nytt verktyg som man introducerar. Om inte alla har det bör man verkligen överväga om man ska använda det. Det andra är att inte använda sociala media som ett arkiv. Det som sparas där finns inte för evigt.
Landskrona stads rekommendation att skapa en särskild lärarprofil på Facebook har hon en invändning mot.
– Det är en av de rekommendationer som vi inte kan ge, eftersom det strider mot Facebooks användarvillkor. Sedan vet jag ju att det är vanligt att man gör det i alla fall. Ett alternativ är ju att skapa grupper.
– Överhuvudtaget tror jag att det är bra att ta en diskussion i klassummet om vad det innebär att använda sociala media.

Anettes check­lista för lärare

1. ?Kolla åldersgränsen för tjänsten.
2. ?Behövs medgivanden från föräldrar?
3. ?Kan/vill/får alla vara med?

Publicerad 01 September 2014 17:07