”Vi rekommenderar en lärarprofil”

Råd, men inga regler, finns för lärare som använder Facebook i skolan

Av
Per Eeg-Olofsson

PÅ NÄTET. Facebook, och andra sociala media, tar en allt större plats i många människors vardag. Därför väckte det stor uppmärksamhet när lokalpressen nyligen uppmärksammade hur föräldrar i en mellanstadieklass i Helsingborg, med mobbningsproblematik, reagerat på hur klassens lärare valt att bli ”vän” med några av sina elever på Facebook och Instagram - och valt bort andra.
Föräldrarna i den aktuella klassen menade att den vänskapsrelation som läraren via Facebook har haft med vissa av eleverna och deras föräldrar bidrog till motsättningar i klassen. Helsingborgs stad uppger att uppdaterade riktlinjer ska komma till hösten.

Skapa en lärarprofil

Vad gäller Landskronas kommunala skolor så finns det några rekommendationer för hur lärare bör använda Facebook – men inga regler.
– Vi har sagt det att det är viktigt att skilja på privatlivet och yrkeslivet. Vill man ha kontakt med elever på Facebook så rekommenderar vi att man skapar en lärarprofil, säger Monika Torkar, kommunikatör på utbildningsförvaltningen som bland annat ansvarar för uppföljning av riktlinjerna för sociala media.
– I övrigt är det Landskrona stads gemensamma riktlinjer för användning av sociala media som gäller.

En eftersläpning

Monika Torkar berättar att några av Landskronas kommunala skolor har en egen sida på Facebook och att det också förekommer att lärare skapar slutna grupper för en klass eller undervisningen i ett visst ämne. Det får dock inte ske helt utan kontroll.
– Varje enhet inom kommunen som vill använda sig av sociala media måste skicka in en plan till kommunikationsavdelningen där man bland annat redogör för syftet, vilket media man har valt och vem som är ansvarig, säger hon.
Några större problem, liknande de i Helsingborg, har hittills inte uppstått i Landskrona enligt Monika Torkar.
– Nej. Jag har träffat alla rektorer kring de här frågorna, och de upplever det inte som ett problem. Men visst är det så att det finns en eftersläpning.

Publicerad 01 September 2014 16:51