Teddy Nilsson (SD) till vänster på bilden, valdes i onsdags till Svalövs nya oppositionsråd framför Fredrik Jönsson (C) i mitten. Till höger syns moderaternas Olof Röstin.

Teddy Nilsson (SD) till vänster på bilden, valdes i onsdags till Svalövs nya oppositionsråd framför Fredrik Jönsson (C) i mitten. Till höger syns moderaternas Olof Röstin.

”Demokratin sattes ur spel”

Centern rasar efter att ha förlorat i omröstning om oppositionsrådposten

Av
Jonas Lundin

SVALÖV. Demokratin är satt ur spel i Svalövs kommun. Det menar Centern efter att det nya kommunfullmäktige i onsdags valde Sverigedemokraternas Teddy Nilsson till nytt oppositionsråd.
I den slutna omröstningen röstade 12 ledamöter blankt, 13 på Teddy Nilsson (SD) och 10 på Fredrik Jönsson (C) som Svalöv kommuns nya oppositionsråd.
"Detta medför att fem fullmäktigeledamöter från S, M och FP röstade på SD", skriver Centern i ett pressmeddelande.
Det är en koalition av S, M och Fp som styr i Svalövs kommun sedan förra mandatperioden. Traditionen säger att de styrande lägger ner sina röster när oppositionen ska välja sitt oppositionsråd. Den traditionen tycks nu bruten.
"Saknar motstycke"
"De som styr ska aldrig lägga sig i vilka partier eller vilka personer som ska företräda oppositionen. Då faller demokratin och det går över i diktatur. (...) Det är maktfullkomlighet från de styrande som förmodligen saknar motstycke i svensk politisk historia", skriver Centern vidare. 
– De upplever att de får en lättare resa med Sverigedemokraterna än de fått med oss. De kan inte skilja på sak och person, säger Fredrik Jönsson.
Torbjörn Ekelund (FP) menar att det är vanskligt att resonera om det var en komplott eller personliga ställningstaganden som skapade utfallet i den slutna omröstningen, eftersom man inte kan få reda på vem som röstade hur.
– Jag förstår verkligen hur fullständigt värdelös situation de tycker att de befinner sig i, säger Torbjörn Ekelund (FP).
Han poängterar att både valtekniska samarbeteten och slutna omröstningar är delar av en demokrati.
– Demokratin har inte satts ur spel. Alla de ingredienserna är delar av hur vår demokrati fungerar och inte på något sätt uttryck på ingredienser på hur en diktatur fungerar, säger han.
Torbjörn Ekelund poängterar också att ett valtekniskt samarbete har större inverkan på maktfördelningen i en kommun än valet av ett oppositionsråd.
På facebook sidan för Folkpartiet Svalöv skriver Torbjörn Ekelund: "Det vi måste göra nu är att fundera på framtiden. Det som skett kan vi inte förändra. Däremot kan vi styra hur kommunen utvecklas från den här punkten."
Olof Röstin (M) tycker inte heller att demokratin är satt ur spel.
– Jag tycker att anklagelserna är ogrundade. Allt har skett enligt kommunallagen. Det är ingen som har begått något formellt eller demokratiskt fel. Varje ledamot äger full rätt att rösta efter sitt hjärta i varje beslut i fullmäktige. Man är vald på personligt mandat, säger han.
"Följer kutymen"
Olof Röstin (M) berättar att Moderaterna inte i förväg kom överens om vad de skulle rösta på när det handlar om fördelning av poster utanför sitt block.
– Vårt partis hållning är att vi följer kutymen, vilket jag har gjort, säger Olof Röstin.
Socialdemokraterna kommenterar omröstningen så här på sin facebooksida: "Att lasta oss Socialdemokrater för detta utfall är att göra en alldeles för enkel analys av vad som skett. I stället borde Centerpartiet fundera över vilket förtroende som finns för sitt partis kandidat och därmed i stället ägna sig åt att fundera varför det gick som det gick i det ena valet men på ett annat sätt i det andra valet. En del av svaret kan finnas hos Centern själv."
– Hade man inte gjort det valtekniska samarbetet så är jag övertygad om att man hade rott hem det här, säger Anders Svärd (S), ordförande för Svalövs kommuns socialdemokrater.
Han tror att de fem rösterna var röster mot just Fredrik Jönsson som oppositionsråd snarare än röster för Sverigedemokraternas kandidat Teddy Nilsson (SD). Inom S hade man kommit överens om att lägga ner sina röster i omröstningen.
– Jag skulle bli fruktansvärt besviken om det är någon från vårt eget parti som gjort detta, säger Anders Svärd (S).
"Ödmjukt tacksam"
Linn Alenius är ordförande för Fi, som är med i det valtekniska samarbetet med C, V och Mp och därmed röstade på Centerns kandidat.  
– Detta är oerhört problematiskt. Nu ligger ett stort ansvar för de här partierna att arbeta med sin värdegrund och med alla människors lika värde. Feministiskt Initiativ kommer att jobba aktivt för att respekten för de mänskliga rättigheterna ska vara tydlig i varje beslut som beslutas i fullmäktige. Jag vill verka för att Svalöv ska vara en öppen kommun för alla, där mänskliga rättigheter går först, säger Linn Alenius (F).
Teddy Nilsson (SD) själv är överraskad över sin nya oppositionsrådplats.
– Jag känner mig ödmjukt tacksam för att jag får förtroendet. Vi får ett ansvar att göra ett så bra arbete som möjligt, säger Teddy Nilsson.

Svalövs nya kommunfullmäktige, som sammanträdde för första gången i onsdags (den 25 oktober) röstade bland annat fram Teddy Nilsson (SD) till nytt oppositionsråd.

Publicerad 17 October 2014 12:00