”Behövs mer forskning om inlärningseffekter”

Av
Per Eeg-Olofsson

LANDSKRONA. Anders Szczepanski är enhetschef på Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet. Enligt honom är det inte särskilt kartlagt hur utbrett det är med utomhuspedagogik inom förskola och skola.
– Nej det finns ingen bra studie där man tittat på både tid utomhus och vad man gör med den tiden. Vad man kan säga är att förskolebarn i Sverige och Norden är ute 4-5 timmar per dag i snitt. Så är det i många andra länder i Europa också, men detta att man sover ute är ett specifikt nordiskt fenomen.
Och forskningsläget är lite splittrat, enligt Anders Szczepanski.
– Det finns väldigt många studier gjorda på hälsoeffekterna, blodtryck, stressnivå, allergier och så vidare. De visar tydligt positiva effekter, men de kräver regelbunden utevistelse, minst en timme om dagen för skolbarn och 4-5 timmar för förskolebarn.
– Det som det finns mycket färre studier av är utevistelsens effekter på inlärningen, där skulle det behövas mer forskning. Och om hur barnen upplever den, hittils har man mest frågat vuxna.
– Jag har hållit på med detta i 33 år och har märkt att intresset har ökat de senaste 10 åren hos pedagoger och föräldrar. Men än så länge har det inte fått så mycket genomslag i utbildningar och i utbildningsdepartementet.

null

Publicerad 28 October 2014 08:00