Ovan: Maya Al Hasoun Alrawi (till höger) och Anastasia Radevic (mitten) bjuder förskolläraren Ida Olsson på det de kallar ”blodmat” – att Halloween närmar sig märks i barnens lekar. Nedan: Vid utelek krävs oftast inte så mycket för att stimulera leken, en kulle, ett träd, tipis av pressening med kabelrullar som bord räcker långt. Foto: Per Eeg-Olofsson

Ovan: Maya Al Hasoun Alrawi (till höger) och Anastasia Radevic (mitten) bjuder förskolläraren Ida Olsson på det de kallar ”blodmat” – att Halloween närmar sig märks i barnens lekar. Nedan: Vid utelek krävs oftast inte så mycket för att stimulera leken, en kulle, ett träd, tipis av pressening med kabelrullar som bord räcker långt. Foto: Per Eeg-Olofsson

Ute har blivit inne i förskolan

På Landskronas nyaste förskola är barnen ute så länge som det är kul

Av
Per Eeg-Olofsson

LANDSKRONA. Hösten är här med gråa skyar och lövmassor på marken. För oss vuxna ett hinder, men inte om man är liten. Då är varje löv, pinne, sten och kulle en leksak. Det är något som allt fler förskolor tagit fasta på när de använder utomhuspedagogik, bland dem Landskronas nyaste förskola Äventyrsförskolan.
– Nästan allt som man kan göra inne kan man också göra ute säger Jill Helmvik som är utbildad lärare i förskolan och grundskolans första år.
Det är hon som tillsammans med kollegorna Ida Olsson och Åsa Olsson startat den fristående Äventyrsförskolan.
I slutet av juli startade förskolan som har lokaler och skolgård i norra delen av Karlslundområdet. Just nu går 52 barn på förskolan, i januari blir de 58, så många som Utbildningsförvaltningens tillstånd gäller.

Adijan Alicajic verkar gilla hösten

Adijan Alicajic verkar gilla hösten

Samsyn viktigt

Äventyrsförskolan jobbar med äventyrspedagogik,, något som både Jill Helmvik, Ida Olsson och Åsa Olsson gått en högskolekurs i på Luleå tekniska universitet.
– Det är viktigt att man har en samsyn på barn och pedagogik. Och det är en förutsättning att man tycker om att jobba utomhus, det är det inte alla som gör, säger Åsa Olsson.
Idag jobbar åtta pedagoger på Äventyrsförskolan och en anställd i köket. Målet är att alla pedagogerna ska gå högskoleutbildningen i äventyrspedagogik, berättar Jill Helmvik.

Sovstunderna sker ute, men under tak.

Sovstunderna sker ute, men under tak.

Ute när det är kul

– Äventyrspedagogiken kan till exempel vara att vi jobbar utifrån en bok som sedan blir ”verklighet” när barnen går genom en portal. Då får de träffa figurer i boken, berättar Åsa Olsson. Barnen ska använda kroppen och sinnena i lärandet.
Det blir mycket mer tid ute än inne för barnen, men att vara ute är inget mål i sig.
– Vi är ute så länge det är lustfyllt för barnen, säger Jill Helmvik och berättar att vädret bara tvingat in barnen under två dagar sedan starten i juli.
– Rätt kläder blir en jätteviktig grej. Men vi informerar föräldrarna när barnen börjar och på föräldramöten. Det behöver inte vara dyra kläder, bara de funkar.
I utevistelsen ingår sovstund i sovsäck eller åkpåse under tak, en gång i veckan så lagas det också mat utomhus.

Ibland räcker det med en kulle för att sätta fart på fantasi och ben.

Ibland räcker det med en kulle för att sätta fart på fantasi och ben.

Mindre tid att gå ut

– Jag tror att många föräldrar jobbar mycket och därför inte har tid att vara ute med sina barn, säger Jill Helmvik som en förklaring till att olika former av utomhuspedagogik blivit allt mer populära i förskolan.
– Jag tror också att det är fler som tänker på att hela människan måste må bra för att kunna lära, säger Åsa Olsson.

Tipis av pressenning med kabelvindor som bord. Föräldrarna till barnen på Äventysförskolan har varit med och byggt en del av lekredskapen på gården.

Tipis av pressenning med kabelvindor som bord. Föräldrarna till barnen på Äventysförskolan har varit med och byggt en del av lekredskapen på gården.

Publicerad 28 October 2014 08:00