Trafikverkets tidsplan över etapp två av upprustningen av Söderåsbanan.

Trafikverkets tidsplan över etapp två av upprustningen av Söderåsbanan.

Sträckan Åstorp-Teckomatorp stängs av från årsskiftet

Nu börjar etapp två av projektet med Söderåsbanan

Av
Jonas Lundin

SVALÖV. Från och med första januari stängs Söderåsbanans sträcka Åstorp- Teckomatorp av. Då inleds nämligen etapp två av upprustningen av banan.

Från februari till oktober nästa år kommer man bygga gång- och cykeltunnel i Kågeröd. Arbetet kommer att pågå fram till hösten och tågtrafiken kommer att vara avstängd under tiden.
Upprustningen av Söderåsbanan görs för att det ska vara möjligt att öka godstrafiken och införa persontrafik i en senare etapp.
– Mycket av det vi gör nu är för att förbereda för persontrafiken, men i det här skedet är upprustningen av banan främst för att den kommer att ingå i Godsstråket genom Skåne när Hallandsåstunneln öppnar, säger Trafikverkets projektledare Maciej Zakrzewski i ett pressmeddelande.
Under etapp två kommer banan att förstärkas och nya mötesspår att byggas, bland annat.
– Vi ökar säkerheten längs banan också genom att stänga ett tiotal järnvägsövergångar och förstärka skyddet på flera andra, säger projektledaren Maciej Zakrzewski.
Till exempel byggs två nya gång- och cykeltunnlar i Billesholm och Kågeröd och en tunnel för biltrafik norr om Teckomatorp. Banan kommer att vara avstängd fram till den 5 oktober 2015.

Publicerad 01 December 2014 09:45