Attackerna mot moskéer är ett brott mot religionsfriheten och demokratin

NORDVÄSTRA SKÅNE/INSÄNDARE. De senaste månaderna har flera brutala attacker mot moskéer runtom i Sverige uppmärksammats. Det har tyvärr inte lett till någon större debatt i Sverige om islamofobi eller diskussioner om hur detta kan förebyggas. Det är viktigt att vi i Skåne ser till att motverka de mörka krafter som blir allt modigare.

Som fredsrörelse är det självklart att vi är emot all form av våld och intolerans. Vi hyser en oro för att utvecklingen i Sverige ska följa samma mönster som i 30-talets Tyskland. Vi är hela tiden under tryck av rasistiska såväl som islamofobiska krafter som vinner allt mer mark.

Svenska muslimer för fred och rättvisa (SMFR) är en av Sveriges största fredsrörelser. Vi erbjuder en plattform för att muslimska ungdomar ska kunna identifiera vad de tycker är viktigt och tillhandahåller redskap för att möjliggöra för dem att vara med och påverka. Vi vill motverka frustration och en känsla av hopplöshet och i stället möjliggöra inflytande och delaktighet.

SMFR föreslår att kommunen tar fram en bönelokalsgaranti som skulle innebära att om en bönelokal blir utsatt för attacker att man garanterar ersättningslokal till de församlingar som blivit drabbade. Detta skulle vara en tydlig markering för religionsfriheten.

SMFRs vill också föreslå att det bör tillsättas särskilda enheter inom polisen, åklagarämbetet och domstolsväsendet som ska specialutbildas såväl som prioritera hatbrottsärenden så att inte bara islamofobi får den uppmärksamhet det förtjänar, men även antisemitism, antiziganism, afrofobi mm. Hatbrott är ett samhällshot som vi måste mobilisera alla legala resurser för att motverka.

Du som läser detta kan påverka och diskutera frågan genom hashtaggen #BrännInteUpp2015. Om inte medierna väljer att lyfta debatten så är det viktigt att bekymrade medborgare får utrymme att kunna göra det själva. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Mohammed Bakr ordförande Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Södra Sverige (SMFR Södra Sverige)
Fardous El-Sakka vice ordförande Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Södra Sverige (SMFR Södra Sverige)
Agit Kizilkaya styrelseledamot Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Södra Sverige (SMFR Södra Sverige)
Yasri Khan förbundsordförande, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR)

Publicerad 14 January 2015 12:00