Därför behöver sjukvården i Region Skåne förstatligas

INSÄNT. En remiss skrevs från SUS (Skåne universitetssjukhus) i Lund den 24 november och anlände till Orup den 22 december. 2014 är väl bäst att tillägga. Hur kan det ta 28 dagar för ett brev mellan Lund och Orup? Läkaren dikterar/skriver brevet men vad händer sendan? Datasystem som inte kommunicerar? Långsam postgång - det vi kallar snigelpost? En svårt cancersjuk man fick besked om att han skulle opereras och fick trots svåra smärtor klara av transporten mellan hemmet och Lund. Först besök på kirurgmottagningen men fick också besked att det krävdes ytterligare en röntgen men med en månads väntetid. Jag behöver väl inte påpeka att ingreppet fördröjdes med samma tid. Varför skulle inte dessa två besök kunna koordineras? För inte länge sedan pratade jag med en kollega på SUS som sade ”Skånsk sjukvård befinner sig i fritt fall”. Är begreppet logistik okänt i Region Skåne? Vilken är orsaken? I svensk sjukvård kan ansvaret ligga på flera olika läkare beroende på var patienten för tillfället befinner sig. Det är lättare att bara ”skyffla runt” patienten och lägga över ansvaret på någon annan eller att säga att det inte är mitt bord. Om flera kan ha ansvaret brukar det betyda att ingen har ansvaret! Hur tror ni ansvariga i Region Skåne det känns att ligga en månad med en cancer i magen och vänta på röntgen eller operation? Jag anklagar Region Skånes politiker och chefer för att missköta sina uppdrag. Funktionen blir inte bättre än förmågan hos ledning och chefer! Hur länge tänker ni gömma er? Sven Svederberg Läkare och ordförande för Centerpartiet Landskrona

Publicerad 20 January 2015 11:00