Christian Bundy har jobbat med miljö- och livsmedelsfrågor i cirka tio år. Nu driver han nystartade Novoleum som vill hjälpa företag och kommuner att hitta rätt väg att vara så miljövänliga som möjligt.

Christian Bundy har jobbat med miljö- och livsmedelsfrågor i cirka tio år. Nu driver han nystartade Novoleum som vill hjälpa företag och kommuner att hitta rätt väg att vara så miljövänliga som möjligt.

Han vill guida i miljödjungeln

LANDSKRONA. Miljöboomen har lett till ett myller av bränslen, produkter och tjänster som alla tävlar om att vara bäst för miljön. Nystartade Landskronaföretaget Novoleum vill med ett helhetsgrepp  hjälpa företag och kommuner att hitta rätt i den djungeln.  
ta bilen till exempel. Förr kunde du bara välja mellan bensin och diesel när du tankade.
Numera ska det vara miljömässigt hållbara lösningar runt om i hela vårt samhälle. Det är något som skapar större utmaningar för företag och kommuner, både när det gäller val av produkter, tjänster och tekniker.
– Vi har gått från ett samhälle som förlitar sig på en eller ett fåtal produkter till en myriad av olika produkter och tjänster, där det ställs högre krav på konsumenten, säger Christian Bundy, som står bakom företaget Novoleum.
 Tanken med Novoleum är att hjälpa  kunder med en miljömässig helhetslösning. Det kan vara åkerier, bussbolag, entreprenadföretag, industrier och kommuner, som behöver hjälp med både råd om vilken teknik eller bränsle som är mest miljövänligt för en viss verksamhet och som behöver  fysiska produkter.
– Kunden får en helhetssyn på de produkter och tjänster som den använder i sin verksamhet, säger Christian Bundy och fortsätter:
– Det ska vara en helhetslösning för förnyelsebara miljöprodukter som fungerar.
 Idag marknadsförs och säljs förnyelsebara miljöprodukter som biodiesel, hydraulolja, biobränsleolja, så väl som miljörådgivning hos separata bolag. Det är sådana tjänster och produkter som Christian Bundy vill få in under Novoleums tak.   Han vill paketera dem som i ett "miljöhus".
– Jag har inte sett någon i hela Sverige som tar det helhetsgreppet, säger Christian Bundy.
 Christian Bundy är civilingenjör i kemiteknik i grunden.  Mellan 2010 och 2013 var han chef på ett företag i Karlshamn som sysslar med biodieseltillverkning. I dagsläget har Christian Bundy avtal med några leverantörer av biodrivmedel och hållbara miljöprodukter och letar efter fler.
Novoleum, som än så länge är i uppbyggnadsfasen, har ett antal kunder i södra Sverige. Omsättningen på försäljningen för augusti till december förra året stannade på 600 000 kronor. För 2015 räknar Christian Bundy med en omsättning på fem till sju miljoner kronor. 
– Miljöbranschen är spännande, för det finns inget facit. Den är fortfarande i sin linda och vi vet inte vilka lösningar som finns om fem till tio år, säger han.
 
Fotnot: Novoleum är latin och betyder "ny olja".
 

Publicerad 20 January 2015 08:00