Midgårdsskolan i Röstånga får 200 000 kronor från en statlig pott för att förbättra ljudmiljön i skolan.

Midgårdsskolan i Röstånga får 200 000 kronor från en statlig pott för att förbättra ljudmiljön i skolan.

Midgård får 200 000 kronor i statligt bidrag

Ska förbättra ljudmiljön

Av
Jonas Lundin

RÖSTÅNGA/SVALÖV. Midgårdsskolan får 200 000 kronor ur en statlig pott för att förbättra ljudmiljön på skolan.

Under 2015 fördelar staten 32,4 miljoner kronor till ”kvalitetshöjande åtgärder för elever med vissa funktionsnedsättningar” till skolor runt om i landet.
Av dem har nu Svalövs kommun och i förlängningen Midgårdsskolan beviljats 200 000 kronor.
– Vi är mycket glada för det, säger Magnus Lindkvist, rektor för Midgårdsskolan.
På Midgårdsskolan går idag en elev med nedsatt hörsel i behov av bättre ljudmiljö.
Magnus Lindkvist berättar att skolan nu tillsätter en arbetsgrupp som ska ta reda hur man bäst förbättrar ljudmiljön. Det kan vara till exempel möblemang eller akustikplattor i tak och väggar.
– Det kommer alla elever till del, säger Magnus Lindkvist.

Både kommunens utbildningschef Kerstin Lingebrant och utbildningsutskottets ordförande Torbjörn Ekelund (Fp) gläds åt beskedet om det statliga bidraget.
– Vi jobbar ju hårt att hitta stöd externt för finansieringen av utvecklingsprojekt, säger Torbjörn Ekelund (Fp).

De statliga pengarna får bara användas till själva skolan. Men även på förskolan går en elev med nedsatt hörsel. Därför har Midgårdsskolan sökt kommunala pengar för att förbättra den auditiva miljön även på förskolan, berättar Magnus Lindkvist. Besked väntas inom de närmsta veckorna.

Publicerad 20 January 2015 14:30