Fekri Hamad är imam på Islamiskt kulturcenter i Landskrona. I lokalerna på Hantverkargatan hålls både bön, kurser i arabiska, koranundervisning och hadith (se faktaruta). Församlingen har också ett fotbollslag. Foto: Per Eeg-Olofsson

Fekri Hamad är imam på Islamiskt kulturcenter i Landskrona. I lokalerna på Hantverkargatan hålls både bön, kurser i arabiska, koranundervisning och hadith (se faktaruta). Församlingen har också ett fotbollslag. Foto: Per Eeg-Olofsson

Landskrona-imam:

”Debatten måste bli högre i tak”

Imam i Landskrona tror på samtalet som väg från konflikt och utanförskap

Av
Per Eeg-Olofsson

LANDSKRONA. Med angreppet på franska satirtidningen Charlie Hebdo så luftas nu åter gamla frågor, och inte minst rädslor, kring förhållandet mellan västerlandet och den muslimska världen. Lokaltidningen har träffat Fekri Hamad, imam i Landskrona och pratat om problem – och om lösningar.

Islamiskt kulturcenter är en av fyra muslimska församlingar i Landskrona. Den samlar mellan 140 och 150 medlemmar. Precis som med de flesta muslimska bönelokaler i Sverige så är det inte mycket på utsidan av huset på Hantverkargatan som avslöjar att här finns en bönelokal med mattor från vägg till vägg.
– Vi har en lokal i källaren också, men vi börjar ändå få ont om plats, säger församlingens imam Fekri Hamad och bjuder på kaffe i sitt lilla kontor bredvid bönelokalen.
När samtalet glider in på händelserna i Frankrike får han ett uppgivet uttryck i ansiktet.
– Att döda är fel inom islam, precis som i andra religioner. Sådana handlingar har inget med islam som religion att göra. Men vad man måste förstå är att det också är fel att kränka andras tro. Yttrandefrihet innebär inte att du har rätt att attackera andra för deras övertygelse. Jag säger inte att du måste acceptera islam som religion, men du måste acceptera mig, som muslim. Det här är frågor som måste diskuteras öppet, och på en hög nivå, för att skapa en dialog mellan alla parter.

SD:s framgång skapar oro

Trots branddåd mot svenska moskéer och anti-muslimska marscher i Tyskland upplever inte Fekri Hamad någon ökad rädsla för angrepp hos församlingsmedlemmarna.
– Att det finns de människor som hatar islam, det vet vi redan. Men är vi rädda? Nej. Vi tror på samtalet och vet att det finns fler som tror på tolerans. Om vi oroar oss så är det på grund av det som händer i Sverige, inte det som händer i Frankrike.
Du tänker på SD:s framgångar i senaste valet?
– Ja. Det är något som skapar oro. Men jag tror att det egentligen handlar om ekonomi, inte om rasism.

Det är trångt under fredagsbönen när Lokaltidningen kommer förbi, deltagarna får sitta också på imamens kontor.

Det är trångt under fredagsbönen när Lokaltidningen kommer förbi, deltagarna får sitta också på imamens kontor.

Leta bevis i religionen

Enligt uppgifter från Säpo finns det 130 bekräftade fall av att svenskar åkt till Syrien och Irak för att strida, en del av dem för Islamiska staten (IS). Runt 80 av dem tros ha återvänt till Sverige.
– Säpo blir faktiskt en del av problemet eftersom de lyfter fram de som åker till Syrien för att strida för islamister. Det finns också de som åker till Syrien för att strida mot islamister, men de hör man inte lika mycket om. Att åka till Syrien och kriga är fel, oavsett vem man gör det för. När Säpo och andra tar upp rekryteringen till islamistiska grupper, då finns det en risk att de bidrar till den genom att ge den uppmärksamhet. Sedan får man också tänka på att det finns kanske 600000 muslimer i Sverige och att det är 130 av dem som rest till Syrien.
Hur kan de muslimska församlingarna i Sverige bidra till att stoppa rekryteringen till Syrien och Irak?
– Här i vår församling så pågår hela tiden en debatt där vi pratar om de senaste nyhetshändelserna. Vi diskuterar dem utifrån vad skriftlärda sagt och utifrån Sunna*.
Det finns dock gränser för hur mycket en församling kan påverka menar Fekri Hamad.
– En man kan åka till Syrien av tre olika anledningar: känslor, politik och religion. Säg att en man förlorat hela sin familj i kriget och vill hämnas dem, det är svårt för oss att påverka. Om det handlar om politik så kan vi ta en diskussion – med politiska argument. Är religionen anledningen så kan vi titta på vilka bevis det finns inom koranen eller Sunna för att det är rätt, inom islam accepteras inga handlingar som riktiga utan bevis. På så sätt kan imamen övertyga om att det är fel, utifrån religionen. Men det går inte om personen inte vill bli övertygad.

”Framtiden ligger hos unga”

Särskilt viktigt är det att nå unga muslimer i Sverige tror Fekri Hamad.
– Nu pågår ett samarbete mellan moskéer och andra muslimska föreningar i Sverige. Det är en slags studiecirklar med gemensam litteratur där vi vill skapa förståelse hos unga för vad islam egentligen innebär som religion. Framtiden ligger hos de unga, både muslimer och icke-muslimer. Om vi låter unga växa upp omgivna av hat så är det att leka med elden. Men det är också viktigt att unga muslimer kan känna att de är en del av det svenska samhället. Och debatten måste bli högre i tak. I dag finns det muslimer i Sverige som vill diskutera till exempel IS – men de vågar inte, för att de tror att det får Säpo att intressera sig för dem. Diskussionen måste vara fri, både i församlingar och i media.
Om du skulle ge ett råd till politiker?
– Det är att åka ut och träffa människor, och inte bara inför valen. Vi har tidigare bjudit in alla politiska partier i Landskrona till församlingen, men intresset har inte varit så stort.

*Sunna betyder ”traditionen” och är den del av islams trosuppfattningar som inte endast utgår från koranen utan även från sed som hänförs till profeten Muhammed.

Islamiskt kulturcenter

Islamiskt ?kulturcenter är en av fyra muslimska församlingar i Landskrona som samlar mellan 140 och 150 medlemmar.


Förutom ?bönesstunder och fredagsbön har församlingen också verksamhet som ett fotbollslag, undervisning i arabiska, koranundervisning och undervisning i Hadith som är den nedtecknade islamiska tradition som utgår ifrån profeten Muhammeds sätt att leva som förebild och hans handlingar och ord i olika situationer – det vill säga vad Muhammed sagt, gjort eller accepterat att någon i hans närhet sagt och gjort.


Bland ?imamens uppgifter ingår också att ge församlingsmedlemmarna rådgivning i sociala frågor.

Publicerad 20 January 2015 09:00