Eftersläckniningarbetet efter branden i pelletslagret pågick i flera dygn. Foto: Bo Andersen/Arkiv

Eftersläckniningarbetet efter branden i pelletslagret pågick i flera dygn. Foto: Bo Andersen/Arkiv

Nedbrunnet pelletslager blir två mindre

LANDSKRONA. ?Det var någon gång under natten till valborgsmässoafton förra året som branden startade i Landskrona hamns stora pelletslager på Västra Kajgatan på industriområdet. Branden startade i bandlossningsavdelningen, sannolikt på grund av ett elfel, men på grund att branden rasat så hårt i byggnaden är det svårt att fastställa orsaken. Nu är arbetet med att riva den utbrunna lagerbyggnaden i full gång och beräknas pågå i ytterligare sex till sju veckor. Hamnbolaget har ansökt om bygglov får återuppbyggnad av lagret, dock planerar man inte bygga en stor lagerbyggnad, som tidigare, utan två mindre. De kommer att få lägre takhöjd än den gamla lagerbyggnaden, men större sammanlagd yta, runt 7500 kvadratmeter, och volymen blir därför samma som för gamla lagret. Landskrona hamns vd Lars Nilsson räknar med att det första av de två nya magasinen kan stå klart under juli-augusti, förutsatt att allt flyter på med rivning, bygglov och annat.

Publicerad 27 January 2015 12:00