Stigande bopriser väntas fortsätta

Av
LOKALTIDNINGEN.SE

NORDVÄSTRA SKÅNE/BOSTAD. 2014 präglades bostadsmarknaden av lågt utbud, stor efterfrågan och stigande priser. En trend som tros fortsätta under 2015.

Rekordlåg ränta, riksdagsval, planerat extraval, förslag om nya amorteringskrav samt utspel om ränteavdrag och andra ekonomiska frågor – senare delen av 2014 var bostadsmarknaden turbulent. Som en följd har man kunnat skönja en viss oro bland potentiella bostadssäljare och köpare. Det finns en risk att intresset att byta bostad svalnar, vilket i sin tur kan bidra till ett ännu mindre utbud av bostäder och en fortsatt stor prisuppgång, enligt Svensk Fastighetsförmedling som har analyserat Svensk Mäklarstatistiks siffror.
– Utbudet på marknaden har varit och är fortsatt historiskt lågt, medan tempot på marknaden är högre än vad vi är vana vid och allt fler försäljningar genomförs innan den ordinarie visningen. Dock innebär det låga utbudet inte att antalet gjorda försäljningar är färre än tidigare. Tvärtom så har vi på Svensk Fastighetsförmedling aldrig tidigare gjort så många bostadsaffärer som under 2014. Vår bedömning är att det totala antalet försäljningar av villor, fritidshus och bostadsrätter i riket ligger i nivå med tidigare år, säger Johan Engström, vd på Svensk Fastighetsförmedling i ett pressmeddelande.
På bostadsmarknaden steg priset kraftigt under 2014 och totalt sett ökade både villa- och bostadsrättspriserna med nio procent vardera. I december noterades dock en prissänkning med en procent på bostadsrätter medan villapriserna var oförändrade. Även i storstadsregionerna avtog prisutvecklingen en aning under slutet av 2014.
– Även om vi sett en viss utplaning av prisutvecklingen i storstäderna under slutet av 2014 har medelpriset på villor och bostadsrätter visat på historiska toppnoteringar på många orter under året, säger Johan Engström.

Siffrorna visar även att:


- Samtliga av landets 21 läns bostadspriser (bostadsrätter och villor) visar på prisuppgång under de senaste tolv månaderna.
- I totalt nio län har villapriserna ökat med mer än tio procent.
- I 17 län redovisas prisökningarna av bostadsrätter på mer än tio procent.
Källa: Svensk Fastighetsförmedling/Svensk mäklarstatistik

Publicerad 31 January 2015 12:00