”tjuv är ett jävla yrke”, ett av de många budskap som olycksaliga häktade lämnat efter sig på baksidan av Rådhuset där polishuset en gång har haft sin rastgård. Foto: Claes Strand

”tjuv är ett jävla yrke”, ett av de många budskap som olycksaliga häktade lämnat efter sig på baksidan av Rådhuset där polishuset en gång har haft sin rastgård. Foto: Claes Strand

Utställning på museet av olyckligt tjuvklotter

Av
Per Eeg-Olofsson

LANDSKRONA. På en tegelvägg på baksidan av Rådhuset finns det kulturhistoriska spår av det lite ovanligare slaget. Fram till 1974, då dagens polishus byggdes, fanns här en rastgård för de som polisen tagit in för häktesförvaring.
För att fördriva tiden, får man gissa, var det många av de intagna som ristade in budskap till omgivningen i tegelväggen där vissa bara markerat sin närvaro, till exempel ”Svalövs-Charlie” och andra lämnat mer känslomässiga budskap efter sig som ”Tjuv är ett jävla yrke” och ”Jag älskar dig”.
De budskapen är nu dokumenterade i ett 50-tal bilder av Claes Strand som genom föreningen Oikos nu visar dem i en utställning på Kafé Nell Walden på Landskrona museum.
– De äldsta jag hittat är från 1920-talet, berättar Claes Strand, men de flesta ristningarna kommer från 30-. 40- och 50-talet skulle jag gissa.

missa inte!

”Vi på Rådhusstugan” - fotoutställning på Kafé Nell Walden med bilder av inristade budskap från det som varit häktets rastgård. Pågår t.o.m. 22 februari.

Publicerad 31 January 2015 12:00