Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

”Bäst tänkbara vård lång tid framöver”

NORDVÄSTRA SKÅNE/INSÄNDARE. De skånska sjukhuslokalerna börjar få några år på nacken. Blocket i Lund stod till exempel klart 1968. Behoven av investeringar är därför stora. I många fall går det inte längre att lappa och laga utan vi måste bygga nytt. Dessa behov har varit kända länge och det är hög tid att investeringarna sätts igång.

Men när vi bygger nya sjukhuslokaler så är det inte dagens sjukvård som ska rymmas i dem. Istället är det den sjukvård som ska bedrivas om 20, 30 eller 40 år som vi måste ha i åtanke. De investeringar vi gör idag måste ge alla skåningar den bästa tänkbara vården lång tid framöver. Det är viktigt att tänka långsiktigt och att vi är överens över partigränserna. Därför har vi i det rödgröna regionstyret tillsatt en parlamentarisk beredning, med representanter från alla partier, för att arbeta fram en plan för framtidens sjukvård.

Förra veckan skrev regionpolitikern Annette Linander (C) en insändare i ämnet. Och jag kan inte annat än hålla med Annette, vi måste tänka efter före. Fokus måste vara på vilken vård som ska bedrivas och sen får lokalerna byggas därefter.

Men hur ser sjukvården ut i framtiden? Hur kommer forskningen göra att sjukvården utvecklas, vilka sjukdomar kommer vi kunna bota i framtiden, vilka patienter kommer vårdas hemma istället för på sjukhus och hur kommer den förebyggande vården att utvecklas om 30 år? Det vet vi inte. Men vi vet att vården idag är olik den som utfördes för 30 år sedan. Därför måste sjukhuslokaler som byggs idag vara flexibla och lätt kunna ställas om för att rymma olika sorters vård.

Detta kräver att vi tänker kring sjukvårdsbyggnadernas innehåll innan vi låser fast oss vid hur byggnaderna ska se ut. I den parlamentariska beredning för framtidens sjukvård som jag leder har vi hittills haft två möten. Det är för kort tid för att kunna ge ett fullgott svar på vad de nya sjukhuslokalerna ska rymma och hur de ska se ut. Nu pågår arbetet med nybyggnation i Helsingborg och visst är det bråttom att komma igång med bygget av nya sjukhuslokaler i Malmö och Lund. Men om vi ska göra investeringar på flera miljarder kronor så är vi skyldiga skattebetalarna att först utreda hur vi får den allra bästa vården, under lång tid, för varje investerad skattekrona. Jag kan lova Annette Linander att vi kommer ge frågan mycket hög prioritet.

Ingrid Lennerwald (S)
Ordförande för beredningen för framtidens sjukvård

Publicerad 01 April 2015 07:00