”Full sysselsättning”

LANDSKRONA/INSÄNT. Visst känner vi stolthet över att Landskrona ökar i placeringar när företagsrankingar kommer – men samtidigt säger det mycket om vart Landskrona nu är på väg. Någonting håller på att gå i sönder.
Det är ett skamligt faktum att allt fler barn i vår stad växer upp under fattiga förhållanden. Barn som kanske inte får lagad mat på kvällen efter skolan. Kanske saknar lugn hemma att läsa läxor. Kanske inte har råd att följa med på skolresan. Kanske inte längre kan spela ishockey med kompisarna.
Vi har under åtta år sett hur massarbetslösheten biter sig fast. Vi har över 25 % ungdomar som i dag saknar ett arbete eller en utbildningsplats att gå till på morgonen. Vi ifrån oppositionen har en politik som bygger på allas rätt till arbete och en egen försörjning. Vi säger ja till full sysselsättning och inte som majoriteten som säger nej till förslag på en aktiv jobbpolitik. Full sysselsättning är uppgiften och det politiska mål vi socialdemokrater aldrig kommer att svika!
Jag lägger all min vakna tid åt att försöka göra Landskrona mer attraktivt. Ju fler invånare, ju lägre arbetslöshet och ju bättre det går för Landskrona, desto mer resurser blir det till skola, vård och omsorg när vårt samhälle hålls i hopa. Social demokrati är när du har ett arbete eller en utbildningsplats, när du känner att ett tryggt boende för dig och din familj, omsorg den dagen du behöver den och stöd när en nära anhörig drabbas av sjukdom. Då växer friheten, därför att vi är jämlika och trygga med varandra.
Vår största utmaning är just att knäcka arbetslösheten. En hel generation håller just nu på att slås ut i Landskrona. Eftersom den styrande majoriteten hela tiden säger nej till oppositionens förslag och i detta läge ägnar majoriteten all energi åt Norra Borstahusen, att anställa nya chefer i organisationen, att det ska arbetas fram nya ägardirektiv till Landskronahem i syftet att minska hyresrätter. I brist på politiska idéer är detta det sista halmstrået som greppas.
Tänk om man nu kunde använda alla sina resurser till att vilja samarbeta fram ett gemensamt förslag på hur vi tillsammans kan utveckla Landskrona. Då kunde det ju också bli en debatt om politikens innehåll. Det skulle vara riktigt bra och utvecklande för vår kommun. Vi säger ja till utveckling av hela Landskrona. Tillsammans bygger vi Landskrona helt.

Jonas Esbjörnsson (S) Oppositionsråd

Publicerad 01 April 2015 10:00