Om villan är bebodd är oklart. När Lokaltidningens fotograf var på platsen stod dock en bil parkerad utanför. Foto: Emanuel Kvist

Om villan är bebodd är oklart. När Lokaltidningens fotograf var på platsen stod dock en bil parkerad utanför. Foto: Emanuel Kvist

Kommunen kan köpa ”Läkarvillan” – om det blir klart vem som äger

LANDSKRONA. Efter många turer ser det nu ut som om den en gång pampiga Redarvillan på Strandvägen kan återfå sin forna glans. Men frågetecknet kvarstår när det gäller en annan, fordom pampig privatbostad – den s.k. ”Överäkarvillan” vid lasarettet. Ägaren är lika onåbar som tidigare. Nu öppnar dock kommunen upp för att köpa den – om det går att reda ut vem som egentligen äger den.

Redarvillans förre ägare har haft obetalda skulder som hamnat hos kronofogden och flera gånger har huset varit på väg att gå till exekutiv auktion. När nuvarande ägaren Skeppsredarvillan AB köpte huset för tre år sedan, ville förre ägaren häva köpet och vägrade att flytta från det. Sedan ett tag har dock Skeppsredarvillan ABfått tillgång till fastigheten och kunnat påbörja renovering av det vid det här laget tämligen nedgångna huset.

Lika ljust ser det inte ut när det gäller Sundbärgh-ritade Överläkarvillan som ligger granne med lasarettet. Både hus och trädgård är stadda i förfall. Just den misskötta trädgården gjorde att kommunen 2010 beslutade om ett föreläggande med viteshot om inte den åtgärdades. Då snyggades också trädgården upp, oklart av vem, innan vitet utdömdes. Nu är åter tomten i ett allt mer igenvuxet skick.
– Problemet är precis som tidigare att det inte går att göra förelägganden om det inte finns någon att sätta det i näven på, säger Mathias Fuchs, byggnadsinspektör på kommunen. Kan inte ens polisens delgivningsmän få tag på honom så lär inte vi heller göra det. Alternativet är att vi själva gör det och skickar räkningen till ägaren. Men om vi inte har någonstans att skicka den så blir det skattebetalarna som får ta den, och det är inte bra.

I hyfsat skick

Själva huset är dock i hyfsat skick menar Mathias Fuchs, som själv var inne i det förra vintern på inspektionsrunda, i samband med att det 2013 lämnades in en begäran om planändring för att få bygga på tomten.
– Det är ett gedigt tegelhus och de klarar sig bra så länge taket är tätt. Jag kunde inte observera några större skador, så än så länge är det ingen fara på taket, säger han.

Oklart ägande

Lokaltidningens efterforskningar visar dock att det inte enbart handlar om en fastighetsägare som av okänd anledning gjort sig onåbar och låter sin fastighet förfalla. Det är nämligen inte helt klart vem som äger huset. Förre ägaren, Bo Tavell, har inte fått hela betalningen vid försäljningen 2007. Trots det har köparen blivit registrerad som ägare (se faktaruta). Bo Tavell har i tingsrätten begärt att försäljningen återgår. Det kan alltså vara fråga om att ingen tar ansvar för huset eftersom det inte är klart vem som äger det.
– Jo, det skulle man kanske kunna säga, bekräftar Tommy Palm, exploateringschef på kommunen.

Kommunen vill köpa

Han har fått på sitt bord att försöka komma till rätta med situationen.
– Vi har varit i kontakt med en mäklare som fått i uppgift att få till en försäljning. I så fall skulle kommunen vara beredd att köpa, om det är till ett rimligt pris.
Vad skulle kommunen göra med huset?
– Det skulle kunna ingå i kommunens fastighetsbestånd eller säljas vidare till någon som tar väl hand om det.
Normalt så är det ju på ägarens initiativ som en försäljning görs och här är det inte ens helt klart vem som är ägare. Hur skulle det gå till att få tillstånd en försäljning?
– Det är mäklarens uppgift att lösa, men det finns möjligheter, som att begära att försäljningen återgår till exempel. Här är det tre parter som måste komma överrens, mäklaren, ägaren och Bo Tavell, och det är inte så mycket kommunen kan göra för det. Vad vi sagt är att om försäljningen är löst så är vi beredda att köpa.

Publicerad 01 April 2015 09:00