Arsenik funnet på gamla Lantmännen

Av
Jonas Lundin

SVALÖV. I samband med rivningen av den gamla Lantmännenfastigheten, har man funnit rester av arsenik och PAH.

Det var i december som Svalövs kommun skrev på kontraktet för att köpa den gamla Lantmännenfastigheten av Skånska Lager Svalöv KB för 4,4 miljoner kronor.
För att köpet skulle gå helt igenom, ingick att säljaren skulle stå för att riva byggnaderna på tomten. Man kom också överens om att om man under avrivningstiden skulle hitta föroreningar på tomten, så ska säljaren antingen sänka priset och kommunen stå för saneringskostnaderna, alternativt att säljaren står för kostnaderna för saneringsåtgärder.
Nu står det alltså klart att man funnit rester av ämnena arsenik och PAH (polycykliska aromatiska kolväten), som ligger under gränsvärdena för industrimark, men något över gränsvärdena för bostadsmark. Att det ska saneras är helt klart, menar kommunalrådet Olof Röstin (M).
– Vår inställning är att ha ett område som saknar de föroreningarna. Som köpare vill vi få en så ren mark som möjligt.
Att det löser sig med saneringen, tvekar han inte på.
– Jag ser stora möjligheter i den dialog vi har haft och har med säljarna.
Resterna av arsenik och PAH har att göra med delar av ett stickspår från järnvägen, som man upptäckt under marken.
– Vi kan misstänka att Trafikverket har ansvar för detta med tanke på den verksamhet de har bedrivit på det området tidigare, säger Olof Röstin.
I stället för att köpet skulle vara helt avslutat i september, så gissar han att det nu blir i november. På ett litet område har man också hittat kvicksilver som kommer från några jutesäckar med betat utsäde från 1950-talet. Fler provtagningssvar väntas om ett par veckor.

Publicerad 01 October 2015 15:30