HKM Drottning Silvia välkomnades bland annat av kommunfullmäktiges ordförande Gunlög Stenfelt. En mängd politiker och tjänstemän tog emot kungligheten. Däremot syntes få ur allmänheten runt den röda mattan. Foto: Per Eeg-Olofsson

HKM Drottning Silvia välkomnades bland annat av kommunfullmäktiges ordförande Gunlög Stenfelt. En mängd politiker och tjänstemän tog emot kungligheten. Däremot syntes få ur allmänheten runt den röda mattan. Foto: Per Eeg-Olofsson

Regal glans över narkotikakonferens

Av
Per Eeg-Olofsson

LANDSKRONA. Det är väl inte så ofta nuförtiden som röda mattan rullas ut framför Landskrona teater, men så var fallet under torsdagsmorgonen. I dag har nämligen Landskrona besök av drottning Silvia, som inviger och deltar i konferensen ”Sverige mot narkotika” som hålls på teatern och på Hotell Öresund den 1 och 2 oktober. Senare under dagen kommer drottningen också besöka ett HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn på Koppargården. Drottning Silvia är sedan tidigare engagerad både i frågor kring arbete mot narkotika och i frågor kring barn och ungas hälsa.
Efter sedvanligt handskakande vid röda mattan inleddes konferensen, den nionde i ordningen. Som arrangör står Landskrona stad tillammans med ECAD (European Cities Against Drugs). Deltagarna kommer från olika organisationer som jobbar mot droger, till exempel IOGT-NTO, Hassela och KRIS (Kriminellas revansch i samhället).
Årets konferens fokuserar på att sprida erfarenheter av fältarbete, redogöra för forskningsläget och, inte minst, om hur man bedriver effektivt opinionsarbete. Både kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) och drottningen kom i sina öppningstal in på att det internationellt sett nu råder en legaliseringstrend, Torkild Strandberg tog som exempel att Köpenhamns borgmästare Frank Jensen uttalat sig positivt om att legalisera cannabis. Drottningen tog upp att unga nu genom populärkultur och på internet stöter på begreppen ”soft drugs” och ”hard drugs”, men att soft drugs inte är mindre farliga eftersom de ofta leder till tyngre missbruk.

Drottning Silvia tog i sitt invigningstal bland annat upp sina erfarenheter från arbete mot droger inom internationella stiftelsen Mentor och från ett FN-möte kring droganvändnig som hon deltagit i nyligen. Foto: Per Eeg-Olofsson

Drottning Silvia tog i sitt invigningstal bland annat upp sina erfarenheter från arbete mot droger inom internationella stiftelsen Mentor och från ett FN-möte kring droganvändnig som hon deltagit i nyligen. Foto: Per Eeg-Olofsson

null

Publicerad 01 October 2015 11:00