Nu kan du få dispens från tre-års kravet på "nattis"

"Det kan öppna upp för fler"

Av
Jonas Lundin

SVALÖV. Kommunen ska göra det lättare för fler att få barnomsorg på obekväm tid, så kallat ”nattis”. I måndags beslutade utbildningsutskottet att det ska bli möjligt för föräldrar att få dispens från flera av kraven.

Det gäller bland annat kravet att barnet måste ha fyllt tre år för att få ”nattis”.
– Vi ger bemyndigande till utbildningschefen att i samråd med aktuell områdeschef att få göra undantag för tre-års regeln, säger Torbjörn Ekelund (L), ordförande i utbildningsutskottet.
Att man infört tre-års regeln har att göra med vad man bedömt vara det bästa för barnet. Men nu finns det alltså möjlighet att göra avsteg från det.
– Om till exempel det är så att ett yngre syskon kommer med ett äldre syskon, så kan det göra att det känns tryggare. Då kanske det inte har negativ effekt, säger han.
– Det är aldrig bra med absoluta gränser.
Måndagens beslut i utbildningsutskottet innebär också att föräldern eller föräldrarna kan söka om dispens från kravet att lämna in sitt arbetsschema en månad i förväg.
– Områdeschefen ska få göra avsteg vid särskilda skäl, dock minst två veckor, säger Torbjörn Ekelund.
Något som skrotas helt är att man måste ha behov av 30 timmar för att få omsorg på obekväm tid.
– Det kan öppna upp för fler föräldrar, säger Torbjörn Ekelund.

Bakgrund:
Verksamheten med nattomsorg/omsorg på obekväm arbetstid startade i Svalövs kommun i augusti 2014. Just nu är det fyra barn som går där, och inget har omsorg på natten.
Kommunens regler för att få barnomsorg på obekväm tid:

Barnet ska vara mellan 3 och 12 år.
Förälderns anställning ska ha arbetstid utöver vardagar klockan 6-18.
Om barnet har två vårdnadshavare, så ska båda ha arbeten med obekväm arbetstid.
Arbetsschema ska lämnas in en månad innan man behöver platsen.
Minst 30 timmars omsorgsbehov per barn och månad.

Publicerad 01 December 2015 09:00