"Det är befängt att tala om sexuella läggningar med barn i den åldern. Särskilt begreppet queer där även ytterligheter som pedofili och nekrofili ingår", säger Linda Lindberg.

SD-politiker jämför queer med pedofili och nekrofili

FI: Vittnar om djup okunskap

SVALÖV. En motion om att lyfta HBTQ-perspektivet inom bland annat förskolan fick SD-politikern Linda Lindberg att reagera. Under årets sista fullmäktigemöte i Svalöv jämförde hon begreppet queer med nekrofili och pedofili.
– Det är befängt att tala om sexuella läggningar med barn i den åldern. Särskilt begreppet queer där även ytterligheter som pedofili och nekrofili ingår, säger Linda Lindberg, Sverigedemokraternas gruppledare i Svalöv, till Lokaltidningen.
Bakom motionen står Linn Alenius och Kristina Carlsson från Feministiskt initiativ. Huvudpunkten i förslaget är att kommunen ska uppmärksamma Internationella dagen mot homo- och transfobi den 17:e maj.

Dessutom vill de två politikerna tillsätta en arbetsgrupp som ska lyfta HBTQ-perspektivet i kommunens verksamheter, däribland förskolan.
– Jag tycker att Linda Lindbergs resonemang vittnar om djup okunskap. Vårt förslag handlar om att skapa ett mer inkluderande samhälle och att öka människors förståelse kring att man kan leva på olika sätt, säger Linn Alenius (FI).
Enligt Linn Alenius syftar förslaget till att ifrågasätta heteronormen, det vill säga den norm i samhället som förutsätter att alla är intresserade av motsatt kön och att alla familjer består av en kvinna och en man. En diskussion som Linn Alenius tycker är relevant redan på förskolenivå.
– Normer grundläggs i tidig ålder och ett det finns barn i vår kommun som har fler än två föräldrar eller föräldrar av samma kön. Genom att lyfta HBTQ-perspektivet i förskolan blir det dessutom lättare för barn som i framtiden inte kommer leva inom heteronormen, även om deras ursprungsfamilj ser ut så. Familjer ser helt enkelt olika ut.
En undersökning från RFSL visar att Svalöv tillhör de kommuner i landet som har brister när det gäller att tillvarata HBTQ-perspektivet.
– Det kan handla om utbildning, mötesplatser och hatbrott . Svalöv har framför allt brister när det kommer till utbildning. Jag har själv talat med elever som är besvikna på att skolan inte tar frågan på allvar, säger Linn Alenius.
Sverigedemokraternas gruppledare påpekar att det bara är queer-begreppet som man vänder sig mot.
 – Vi har inget emot homo-, bi- eller transsexuella människor. Men det är inte lämpligt att tala om det här med barn i 1-4-årsåldern. Det kommer mer naturligt när man blir äldre, säger Linda Lindberg.
Något bifall till motionen blev det heller aldrig.
– Det är en viktig fråga, men det måste ligga på varje enskild nämnd att besluta om i förhållande till sin budget, sa kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S) under mötet.
Linn Alenius är besviken. Hon tycker att beslutet är kortsiktigt.
– Jag tolkar det som att man inte vill satsa pengar på det här. I längden kommer det att kosta mer i form av ohälsa eftersom kommuninvånare som inte lever enligt heteronormen hamnar utanför och blir bortglömda.

Så här sa Linda Lindberg under mötet:

"...Queer inkluderar även sexuella minoriteter. De största är homo och bi. Det inkluderar även sexuella avvikelser. För att nämna några: Nekrofili, fetischism, pedofili. Vi tar starkt avstånd från detta."

Så här definieras queer av RFSL:

"Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. Queer kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera/definiera sig."

HBTQ:

Begreppet HBTQ är en förkortning för Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner och Queer.

Källor: Svalövs kommun/RFSL/Wikipedia/

Publicerad 07 January 2016 08:25