Grusade planer. Kommunen har tvingats backa från att tillsammans med kyrkan starta förskola i Billeberga församlingshem. Detta sedan Söderåsens miljöförbund höjt ett varningens finger för att det behövs stora åtgärder mot buller.

Grusade planer. Kommunen har tvingats backa från att tillsammans med kyrkan starta förskola i Billeberga församlingshem. Detta sedan Söderåsens miljöförbund höjt ett varningens finger för att det behövs stora åtgärder mot buller.

Grusade planer på förskola i församlingshemmet

Kommunen sätter istället upp paviljong vid skolan

Av
Jonas Lundin

BILLEBERGA. Lokaltidningen har tidigare skrivit om kommunens och kyrkans planer på att öppna förskola i församlingshemmet i Billeberga. Nu hoppar kommunen av projektet. Detta sedan Söderåsens miljöförbund varnat för att det behövs stora åtgärder mot buller.

– Det är en av de tråkigaste sakerna som jag varit med om under de år jag haft uppdrag som politiker. Det är riktigt, riktigt illa, säger Torbjörn Ekelund (L), ordförande i bildningsnämnden.
För honom kom miljöförbundets besked som en överraskning. Både kyrkan och kommunen trodde att saken var klar med alla tillstånd på plats. Men precis innan jul kom ett mejl från Söderåsens Miljöförbund till kommunens tjänstemän med invändningar mot avståndet till järnvägen och skydd mot buller och eventuella tågurspårningar. Kommunen har nu jämfört med verksamheter i andra kommuner som är placerade på likanande sätt och kommit fram till att det sannolikt måste till en stor bullervall för att kunna bedriva förskoleverksamhet i lokalerna.
– Detta är ett arbete som kan komma att kosta sjusiffriga belopp och kommer i så fall att utarma förskolans budget totalt, säger Torbjörn Ekelund (L).
Men det skulle också ta tid.
– Vi kan inte ta chansen att det skulle ta ett år till innan vi får igång verksamheten. Vi måste agera när riktiga familjer och riktiga barn väntar på ett resultat. Då kan vi inte fortsätta med byråkrati, säger Torbjörn Ekelund.

Därför tänker kommunen nu ställa upp en paviljong på grusfotbollsplanen vid Billeshögskolan, för att lösa den akuta situationen med förskoleplatser. Tanken är att förskolan där ska öppna i maj månad.
Kyrkorådets ordförande, Olof Röstin, är besviken över att inte förskolan kunde öppna i församlingshemmet i mars som planerat.
– Det är mycket tråkigt att det inte gick att finna en bra lösning i förslaget, säger han.
Kyrkan har haft barnverksamhet i församlingshemmet sedan 1960-talet då det byggdes.
– Det har aldrig varit bullerproblem tidigare, säger Olof Röstin som gärna hade velat ta ärendet ett varv till med miljöförbundet med ett möte på plats.
Kyrkofullmäktiges ordförande Per-Olof Andersson, som lett en projektgrupp tillsammans med tjänstemän från kommunen, tycker att det är synd att inte kommunen gick vidare i projektet. Detta så att man blev klar över vilka krav det är som gäller.
Finns det planer från kyrkans sida att lämna in ansökan om ett bygglov om förskola?
– I nuläget gör det inte det. Men vi är beredda att återuppta samarbetet, säger han.

Publicerad 11 January 2016 15:15